urnes
www.fmfvestfold.net
FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING
POSTADRESSE: FARMANNSVEIEN 30, 3100 TØNSBERG - E-POST:
PRØV VÅR GRATIS NYHETSMAIL

AVDELINGENS
DEBATTFORUM ÅPENT FOR ALLE: 

LINKER
KULTURMINNE- FORVALTNING
LOVER - STAT
KOMMUNER
AVDELINGER
PÅ NETT
ANDRE FORENINGER
AVISER OG MEDIA
AVISER I NORGE
Alle norske aviser
på nett.

GJENGANG- EREN
Horten og Åsgårdstrand

JARLSBERG
Holmestrand

NRK VESTFOLD
Hele Vestfold

SANDE AVIS
Sande

SVELVIK- POSTEN
Svelvik

TØNSBERGS BLAD
Tønsberg, Nøtterø, Tjøme
TV-VESTFOLD
Hele Vestfold

ØSTLANDS-POSTEN
Larvik, Lågendalen

ØYENE
Vasser, Tjøme

PRIVATE
BEDRIFTER
SPROSSA
Restaurering, råd, bygningsvern, tapeter, bakerovnsdører etc.
YTTERSØ GÅRD
Restaurering, råd, bygningsvern
GJENBRUKET I MOSS
Gamle bygningsdeler
GAMLE TREHUS OG BYGNINGS- DELER
Gamle bygningsdeler
CHRISTIANIA TAPET-VERKSTED
Lager tapeter
LIERS PRODUKTER Linoljemaling mm.
MOLO A/S
Gamle bygningsdeler, nye kopier etc.
KUNSTNERNES EGET MATERIAL UTSALG
Pigmenter, linolje, alt for kunstnere etc.
BAS KUNST OG RAMMER
Pigmenter, linolje, alt for kunstnere etc.
ALANOR
Vedlikeholdsmidler, verktøy etc.
TEGNE-
SENTERET

Alt i tegnemateriell
ARKIVER
MUSEER VESTFOLD
MUSEER SENTRALE

22.05.2009
SELVTEKT TRUER STAVERNSMINNE
F8
F10

Larvik havn KF (havnevesenet) har lagt en klam hånd rundt historiske Floskjæret i Stavern havn, mener lokalhistorisk engasjerte staværinger. Uten hjemmel i vedtatt reguleringsplan startet havnevesenet arbeidet med å anlegge molo helt innpå det lokalhistorisk kjente skjæret. Arbeidene har allerede startet forvandlingen av det opprinnelig frittliggende kulturminnet til en ugjenkjennelig del av fastlandet. Planutvalget i Larvik kan fremdeles reversere den fatale utviklingen mener lokale entusiaster i Stavern og Fortidsminneforeningen.

Saken kan likevel la seg løse uten forkleinelse for noen av partene, mener engasjerte staværinger. -De små åpningene i moloene vi ønsker for å bevare skjæret vil ikke ha nevneverdig innflytelse på forholdene i havna, påpeker Jan Reime Kristiansen på vegne av Marint miljøforum. -SINTEF påpeker at store åpninger vil skape urolig farvann for båtplassene, men SINTEF vurderer ikke små åpninger som aktuelt da de ikke vurderer kulturminneaspektet. Det bør politikerne skjære igjennom og kreve små åpninger - av kulturminnehensyn, mener Reime Kristiansen.

Floskjæret var viden kjent både som sjømerke, årsak til forlis og nyttig fortøyningspunkt i seilskutetiden. Gode strømforhold holdt tremarken unna og solide antikke jernringer vitner ennå om den historiske bruken av skjæret.

Mange reagerer nå på behandlingen av stavernsminnet og både Marint Miljøforum og Fortidsminneforeningen ber politikerne i planutvalget sørge for fair behandling av et av marinebasen og sjøfartsbyen Staverns synlige minnesmerker fra seilskutetiden.

Reguleringsplanen fra 1999 skulle sørge for at Floskjæret ble fritt og synlig som et skjær i sjølandskapet påpeker Marint Miljøforums Jan Reime Kristiansen. -Men siden havnevesenet forgrep seg på skjæret på tvers av reguleringsplanen og fyllte ut med molo helt oppi skjæret, har ingenting skjedd for å reversere den lovstridige utviklingen. Greit nok med midlertidig anleggsvei, men planen forutsetter åpninger i moloene og broforbindelser, påpeker Reime Kristiansen som hevder at saken er å ligne med selvtekt og ber Fortidsminneforeningen se på saken.

-Dette dreier seg om viktig stavernshistorie, påpeker Reime Kristiansen og viser til at Stavern kan takke sjøfarten og flåtebasen for hva byen er i dag og hva byen kan tilby sommerturistene som utgjør en viktig del av inntekten for mange næringsdrivende i Stavern.

-Skulle vi ikke makte å synligjgøre historiske, "dagligdagse" og pittoreske deler av byen vår som Floskjæret faktisk er, ja da har er vi bare et fotografisk minne om gamle Stavern tilbake, mener han og fastslår at Stavern er mer enn Fredriksvern innenfor vollene. Staten tar seg godt av de sentrale marinemilitære delene av Stavern påpeker han, men skal det bli noen sammenheng må kommunen skjøtte sin del og da må politikerne reversere molobyggingen helt oppi Floskjæret.

Leder for Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling, Ragnar Kristensen, er enig med Reime Kristiansen og Marint Miljøforum og forteller at Fortidsminneforeningen vil sende brev til planutvalget med oppfordring om å ta hensyn til det viktige skjæret i planutvalgsmøtet til uken da en ny reguleringsplan fremmes til annen gangsbehandling. Planforslaget som legges frem innebærer at Floskjæret bygges ned. -Det vil Fortidsminneforeningen bidra til å forhindre, sier Kristensen og forteller at foreningen vil vurdere å klage et kommunalt planvedtak inn for Fylkesmannen på bakgrunn av mangelfull vurdering av kulturminneverdiene i saken.

-Men i første omgang håper vi politikerne vil sette skapet på plass og sørge for at Floskjæret sikres en frittliggende posisjon ved at det bygges broer over til skjæret istedenfor at moloene forblir bygget helt inntil, forteller lederen for Vestfoldavdelingen. All den stund arbeidene kan være utført uten hjemmel og tillatelse, vil det forundre om politikerne bare går med på Havnevesenets forslag. I første omgang er denne saken opp til lokalpolitikerne å løse på en måte som tilgodeser kulturhistorien i Stavern, avslutter Ragnar Kristensen.

LINKER TIL UTTALELSER, FREMLEGG OG PRESENTASJON AV SAKEN I SPALTEN TIL HØYRE.

BILDESERIE UNDER:

f3
f4
f5
f6

f6f7Under:Foto copyright:Yngve Rakke

f7


______________________________________________________________________

Vestfoldavdelingens websider har som formål å formidle avdelingens arbeide for vern av viktige kulturminner og miljøer. Nyhetssiden presenterer kulturminnevernet i Vestfold med hovedfokus på Vestfoldavdelingens saker. Sakene på nyhetshovedsiden utarbeides ved egen journalistisk virksomhet. Vi bringer nyheter og informasjon om arbeidet med å bevare gamle hus og miljøer, restaurering, reguleringsplaner og regionale og kommunale forhold av interesse for kulturminnefeltet. Den redaksjonelle linjen er basert på Fortidsminneforeningens formål og skal holde seg til presseetiske normer og standarder slik de er uttrykt i Presseforbundets Vær varsom-plakat som du finner her.

Redaktør: Bente Bjerknes (ansvar for redaksjonell linje, journalistikk)
Redaksjon: Elisabeth Holmsen, Trygve Kikut, Hilde Woxen Stormark, Karine Huseby (ansvar for redaksjonell linje, journalistikk)
Webansvarlig: Ragnar Kristensen, (juridisk og teknisk ansvar, journalistikk)
Webmedarbeider: Stein Idar Hagen (teknisk ansvar, journalistikk)

E-post til redaksjonen:

 

VESTFOLDNYTT
NUMMER 1 - 2008 NUMMER 1 - 2009
NUMMER 2 - 2009

LES KOMMUNENS FREMLEGG FOR PLANUTVALGET HER

LES PRESENTASJON FRA MARITIMT FORUM HER

LES FORTIDSMINNE- FORENINGENS BREV HER