urnes
www.fmfvestfold.net
FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING
POSTADRESSE: FARMANNSVEIEN 30, 3100 TØNSBERG - E-POST:
PRØV VÅR GRATIS NYHETSMAIL

AVDELINGENS
DEBATTFORUM ÅPENT FOR ALLE: 

LINKER
KULTURMINNE- FORVALTNING
LOVER - STAT
STORTINGET
KOMMUNER
AVDELINGER
PÅ NETT
SUNNMØRE AVDELING
ANDRE FORENINGER
AVISER OG MEDIA
AVISER I NORGE
Alle norske aviser
på nett.

GJENGANGEREN
Horten og Åsgårdstrand

JARLSBERG
Holmestrand

NRK VESTFOLD
Hele Vestfold

SANDE AVIS
Sande

SVELVIK- POSTEN
Svelvik

TØNSBERGS BLAD
Tønsberg, Nøtterø, Tjøme
TV-VESTFOLD
Hele Vestfold

ØSTLANDS-POSTEN
Larvik, Lågendalen

ØYENE
Vasser, Tjøme

PRIVATE
BEDRIFTER
SPROSSA
Restaurering, råd, bygningsvern, tapeter, bakerovnsdører etc.
YTTERSØ GÅRD
Restaurering, råd, bygningsvern
GJENBRUKET I MOSS
Gamle bygningsdeler
GAMLE TREHUS OG BYGNINGS- DELER
Gamle bygningsdeler
CHRISTIANIA TAPET-VERKSTED
Lager tapeter
LIERS PRODUKTER Linoljemaling mm.
MOLO A/S
Gamle bygningsdeler, nye kopier etc.
KUNSTNERNES EGET MATERIAL UTSALG
Pigmenter, linolje, alt for kunstnere etc.
BAS KUNST OG RAMMER
Pigmenter, linolje, alt for kunstnere etc.
ALANOR
Vedlikeholdsmidler, verktøy etc.
TEGNE-
SENTERET

Alt i tegnemateriell
ARKIVER
MUSEER VESTFOLD
MUSEER SENTRALE

FRED GRINDLØKKEN SKOLE PÅ NØTTERØY
LA IKKE GRINDLØKKEN SKOLE BLI VESTFOLDS NESTE NORDLISAK
25.08.2015
OPPGJØR OM YTRINGSFRIHETEN
oslavd
Uenigheter er ikke noe nytt i Fortidsminneforeningen og det kunne gå hardt for seg, men knebling av ytringsfriheten er definitivt i strid med tradisjonen mener et flertall i Vestfold avdelings styre. (Vittighetsbladet Vikingen om generalforsamling i Oslo avdeling 1912).

Flere tillitsvalgte, inkludert styreleder i Vestfold avdelings styre fratrer sine tillitsverv i protest mot sentralorganisasjonens knebling av avdelingenes og medlemmenes ytringsfrihet.

LES HELE SAKEN OG SE DOKUMENTENE HER

25.08.2015
VESTFOLDNYTT OM STYREDRAMATIKK
Nytt nummer av Vestfoldnytt om dramatikk og veivalg i Vestfold avdelings styre. Lang tids uenighet med hovedforeningen om mediapolitkk, ytringsregulering og prioriteringer i det frivillige kulturminnearbeidet har ført til at 9 tillitsvalgte forlater sine verv og danner organisasjonen Kulturminneforum. Vestfoldnytt gir bakgrunnen for bruddet med hovedforeningen.

LES VESTFOLDNYTT HER


28.03.2015
STABILT STYRE OG POLITISK STYRKING AV VESTFOLD AVDELING

Årsmøtet 2015 i Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling går inn i en ny periode med stabil besetning og styrket politisk beredskap. Stortingsrepresentant og medlem av Familie og Kulturkomiteen Sonja Mandt ble årets nye tilskudd til vestfoldavdelingens styre som politisk observatør. Styreleder Ragnar Kristensen påpeker at observatørstatusen i sin tid ble innført for å styrke avdelingens forhold til politikk og det skjer til gagns med dette ressurstilskuddet. Han er stolt over at en så dreven, engasjert og travelt opptatt rikspolitiker ønsker å ta seg tid til vestfoldavdelingens arbeide for bedre vern og kulturminnepolitikk. LES HELE SAKEN HER

 

26.03.2015
ÅRSMØTET I VESTFOLD AVDELING KREVER REELL UTLYSING AV RIKSANTIKVARSTILLINGEN

Årsmøtet i Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling krever at Riksantikvarstillingen lyses ut på ordentlig og ikke dekkes over av påskestillheten godt gjemt i NAVs stillingsutlysinger. Miljøverndepartementet har lyst ut nytt riksantikvaråremål rett før påske med frist rett over påske. Det kjennes ikke til at stillingen er annonsert annet enn på departementets egne websider og i NAV-systemet, godt gjemt bak interne departementsutlysinger av mindre viktighet. LES HELE SAKEN OG DOKUMENTER HER

 

16.03.2015 - Oppdatert 22.03.2015
ÅRSMØTE VESTFOLD: VALG OG ÅRSMØTEPAPIRER

Stabilt styre og ny politisk representant er valgkomiteens innstilling til Fortidsminneforeningen Vestfold avdelings årsmøte 2015. Det foreslås ingen endringer i styresammensetningen, men Stortingsrepresentant for AP Sonja Mandt foreslås som ny politisk observatør. Du finner link til årsmøtepapirer nederst i saken. LES HELE SAKEN HER

 

26.02.2015
ÅRSMØTE I VESTFOLD AVDELING

Årsmøtet 2015 i Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling avholdes onsdag den 25. mars i Sandefjord. Årsmøtet er lagt til den gamle husmannsplassen Øvre Myra, sentralt nær sentrum og i gangavstand fra jernbanestasjon og bussterminal.

Nyhetssiden kommer tilbake til årsmøtesakene i god tid før møtet. Foruten årsmøtesaker blir det tradisjonen tro Waleskringle og kaffe samt et foredrag. Årets foredrag handler om Riksantikvarens registrering av nasjonalt viktige by- og tettstedsområder, det såkalte NB-registeret. Michael Lye stiller opp fra Riksantikvaren for å fortelle og illustrere dette viktige og interessante arbeidet. Saken kan også leses her.

Her kan du laste ned innkallingen: ÅRSMØTEINNKALLING 2015


11.02.2015
LANGESTRAND ØDELEGGES AV DÅRLIG OFFENTLIG FORVALTNING
SKOLEGT3
Skolegata 3 er bygget ca 1880 som bolig for en dagarbeider med familie, men senere endret i det ytre. Området ble regulert til bevaring i 1984 og Fortidsminneforeningen spør om det er god kulturminneforvaltning å tillate riving fordi fasadene er endret fra det opprinnelige. Riksantikvaren har gjentatte ganger påpekt at Langestrand er nasjonalt viktig pga den bevarte helheten og ikke fordi hvert enkelt bygg i seg selv er av høy verneverdi. Området var boligområdet for Fritzøe jernverk og senere industrier i Hammerdalen.
Larvik kommune har vedtatt å tillate riving av en av Langestrands gamle arbeiderboliger. Riksantikvaren har gjentatte ganger uttrykt bekymring over fylkeskommunens og kommunens håndtering av Langestrand i Larvik, men bedring er ikke i sikte, mener Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling i brev til Fylkesmannen i Vestfold.

LES HELE SAKEN HER


17.10.2014
SISTE RUNDE FOR VELET I ÅSGÅRDSTRAND

Kampen om riving eller bevaring av Velet i Åsgårdstrand er inne i siste runde etter at både Fortidsminneforeningen, den lokale venneforeningen og velforeningen har klaget det kommunale vedtaket om å tillate moderne bygg med delvis flatt tak på tomten. Fortidsminneforeningen viser til at tillatelsen bryter vesentlig med reguleringsplanen for området og mener repeterende bygg ikke hører hjemme i et kulturmiljø av nasjonal betydning.

Det er usikkert om blokkering av byggesaken vil redde Velet, men å hindre utvanning av kulturmiljøet i Åsgårdstrand er vesentlig for Fortidsminneforeningen. Velet ble opprinnelig bygget på begynnelsen av 1900-tallet og ble utvidet og modernisert i etterkrigstiden. Likevel er Velet viktig som lokalt forsamlingshus med mye sentral lokal historie innabords mener Fortidsminneforeningen. Saken om riving har hatt en lang forhistorie da lokale krefter ønsket å overta den kommunalt eide bygningen for å videreføre forsamlingshustradisjonen. Kommunen valgte imidlertid å selge til en privat investor som vil bygge moderne rekkehus i det tradisjonelle trehusmiljøet.

Fortidsminneforeningens klage kan du lese HER

Nanne Rosengs samling av saksdokumenter kan du lese HER

Venneforeningens klage kan du lese HER

16.10.2014
ÅRSMØTE OG NYTT STYRE I VESTFOLD AVDELING
Årsmøtet 2014 ble gjennomført onsdag 26. mars i den gamle gymnastikksalen til Fredriksvern verft ved torget i Stavern. Nytt styre ble valgt og Dag Oppen Berntsen foredro om arbeidet med å gjenskape orlogsbriggen Fredriksværn. LES HELE SAKEN HER


20.03.2014
ÅRSMØTE 2014 I STAVERN

Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling avholder årsmøte onsdag 26.mars i Stavern. Etter gjennomgang av de vanlige årsmøtepostene vil Dag Oppen Berntsen fortelle om arbeidet med å rekonstruere og bygge orlogsbriggen Fredriksværn. LES MER OM ÅRSMØTET OG SE ÅRSMØTEPAPIRENE HER


16.10.201
BLI MED PÅ TUR TIL EIDSFOSS VERK

eid
Vestfold avdeling arrangerer søndag 28. oktober omvisning og lunsj på det gamle jernverksstedet Eidsfoss i Hof kommune. Det idylliske og godt bevarte jernverkssamfunnet er ofte blitt karakterisert som vestfolds Røros. Påmelding innen 22. oktober. LES MER OM TUREN OG LINK TIL EGEN FOLDER HER

02.08.2012
LEDER: EXIT
"Tillit eller ikke tillit til riksantikvar Holme innevarsler partiet SVs fremtidige kulturminnepolitiske linje: Etter Milton Friedman-lesten eller i tradisjonen fra Roosevelts New Deal" hevder dagens leder og og påpeker at Oppropet "Ny riksantikvar nå" per i dag har vært referert til og skrevet om i minst 31 oppslag i aviser landet rundt. I tillegg kommer omtale av direkte relaterte enkeltsaker som rivingen av kalkovnene i Odda og Furuheim på Gol. Siste ute var Øyene, lokalavisen for Nøtterøy og Tjøme med oppslag i dag om at oppropet går videre med underskriftsliste og pengeinnsamling. Oppropet har fått både medhold og motbør på lederplass. LES HELE LEDEREN HER


JAEGER

02.08.2012
FLENGENDE KRITIKK AV HOLMES FORSIKRINGSUTSPILL
Fortidsminneforeningens hovedstyre går i brev til direktoratet hardt ut mot riksantikvar Jørn Holmes siste forsikringsutspill. Hovedstyrets leder Leif Jæger frykter at forslaget fra Holme i enda høyere grad vil slippe til fyrstikkene som avgjørende våpen i fredningsdiskusjoner, fremgår det av brevet. Brevet påpeker at den foreslåtte ordningen over tid vil bidra til å desimere kulturminnebestanden. Holmes forslag tar midler fra de vanlige vedlikeholdsbudsjettene og vanskeliggjør dermed Stortingets målsetting om å minske kulturminnetapet og få fredede bygninger opp på et normalt vedlikeholdsnivå, påpekes det fra Fortidsminneforeningens hovedstyre. Samtidig er det fremført hard kritikk av forsikringsforslaget fra Vestfold avdeling og Finansnæringens fellesorganisasjon er usikre på om forslaget er en optimal løsning.
LES HELE SAKEN OG BREVENE HER


26.07.2012
NY RUNDE FOR OPPROPET "NY RIKSANTIKVAR NÅ"
Oppropet "Ny riksantikvar nå" fornyes og inviterer til en bredere underskriftsliste publisert på www.underskrift.no. Oppropet ber også om pengebidrag til annonsering og oppretter samtidig et styre med regnskapsfører som skal ivareta innkomne beløp. Hittil har oppropet nådd hele landet via riks- og lokalaviser. Ikke mindre enn rundt 30 aviser har hittil omtalt saken. I tillegg har NRK dekket saken både regionalt og riksdekkende. Debatten går videre. LES HELE SAKEN OG SE LINKER HER

15.07.2012
HOLMEUTSPILL OM FORSIKRING SETTER STORTING OG KULTURMINNELOV TIL SIDE

Dramatisk utspill fra riksantikvar Jørn Holme setter Stortinget og Kulturminneloven til side for å tekkes eieres behov for bedre forsikringsordning for fredet eiendom. 
Eiere av fredede bygninger har hittil selv betalt merkostnaden ved forsikring av fredede hus. Holme har nå frafalt alle krav som følger av Kulturminneloven og bestemt at det i fremtiden ikke vil stilles antikvariske krav ved reparasjon etter skade eller brann. Dette fremgår av et brev til Finansnæringens hovedorganisasjon som Holme i samme brev betegner som en instruks til alle landets fylkeskommuner.

Holme forbyr i brevet fylkeskommunene å kreve gjenoppføring av fredet eiendom etter totalskade ved brann. Kulturminnelovens §18 er dermed satt ut av spill. Kostnadene ved Holmes reform overlates fylkeskommunene som på sin side kan søke om dekning over statsbudsjettets post for tilskudd til vedlikehold av fredet eiendom. Holme har dermed snudd opp ned på Kulturminneloven og Stortingets vedtatte kulturminnepolitikk, mener Ragnar Kristensen, leder av Fortidsminneforeningen avdeling Vestfold, selv eier av fredet hus og en av initiativtagerne til oppropet for ny riksantikvar.

LES HELE SAKEN OG BREV HER

h
24.05.2012
SEMINAR: VERN GJENNOM BRUK, FLOSKEL ELLER VIRKELIGHET?
diesenK

Breidablikk – nasjonalt forum for kulturarv.Festiviteten Eidsvoll Verk, 14. juni 2012. En halv million bygninger står tomme i norsk landbruk. Er det virkelig slik at det ikke er bruk for dem? Representerer denne kulturarven bare utgifter og ingen inntekter, bare sorger og ingen gleder? LES OM SEMINARET HER OG MELD DEG PÅ!

 

24.05.2012
KOMMENTAR: RIVE SLOTTSFJELLSKOLEN?
Slottsfjellskolen har ligget der i 128 år. River vi den, stryker vi et viktig kapittel i Tønsbergs historie, mener Ragnar Kristensen og Connie Didriksen. LES HELE KOMMENTAREN I TØNSBERGS BLAD

18.04.2012
NATIONEN: YTTERSØ I FOKUS - 20 ÅRS KAMP FOR BEVARING!
Nationen presenterte sist lørdag tre helsider om bevaringskampen for Yttersø gård. Fra forfall og ruin til gjenoppstått verdighet. Anlegget ble av nabogrunneier, kommune og fylkeskommune dømt til industrinedbygging, men årelang og hard kamp for bevaring førte til at riksantikvar Nils Marstein grep inn og fredet i 2002 på tvers av lavere forvaltningsledd som aktivt motarbeidet ytterligere vern. Miljøvernminister Børge Brende fikk sin første store vernesak i hendene og stadfestet fredningen av 24 mål landskap rundt gården til tross for hard og intens pågang fra kommunale byråkrater og nabogrunneier. I følge NRK Faktor som filmet deler av prosessen, innevarslet Brendes avgjørelse nye takter for kulturminnevernet i Norge. Hvordan har det gått videre? LES HELE SAKEN HER


10.04.2012
SEMINAR OM GAMLE HAGER - MELD DEG PÅ!
"Gamle hager er ingen spøk" har Sjur Harby kalt førstkommende seminar i regi av Breidablikk. Seminaret om gamle hager er denne gang lagt til Haldens ærverdige gamle teater fra 1840-tallet som er et besøk verd i seg selv. Ingen andre har som Sjur Harby greid å blåse liv i interessante og aktuelle problemstillinger i norsk kulturminnevern. Også dette seminaret byr på et godt knippe spisskompetente, underholdende og lærerike foredragsholdere. Denne gangen altså 21. april i Fredrikshald teater. Følg linken og meld deg på! LINK TIL SEMINAR OM GAMLE HAGER HER


10.04.2012
VESTFOLDNYTT 1-2012
Vestfoldnytt er igjen ute med nytt nummer. Forlengst sendt medlemmene i Vestfold avdeling, men noe forsinket i nettversjon. Innholdet denne gangen dreier seg mye om årsmøtet og presenterer årsmelding, regnskap, budsjett og valg. Connie Didriksen tar for seg Teie haveby og andre sårbare men utsatte områder i en fyldig og godt dokumentert artikkel med brodd mot manglende oppmerksomhet fra vernemyndigheter og lokale maktorganer. Verneveteran og tidligere styreleder Eva Torkildsen intervjues og året oppsummeres som ikke bare bratt i en gjennomgang av avdelingens saker. LES HELE SAKEN HER

10.04.2012
NYTT STYRE I VESTFOLD AVDELING
Årsmøtet 2012 ble avholdt i salen på Yttersø gård i Larvik torsdag 22. mars. Årsmøtet sluttet opp om innstillingene fra valgkomite og styre. Oppmøtet kunne nok vært bedre, men årsmøtet kom vel i havn.

Årsberetning, regnskap, budsjett og valg ble gjennomgått og godkjent ved akklamasjon. I pausen ble det servert Waleskringle og julekake og de avtroppende varaene til styret ble behørig takket for innsatsen. Høydepunktet var imidlertid utdeling av hedersdiplom til bevaringsforkjemper Cato Arveschoug fra Sandefjord. LES HELE SAKEN HER.no
23.03.2012
KOMMENTAR: KULTURBYEN SANDEFJORD
Knut Vidar Paulsen, leder for stiftelsen Natur og kultur, fokuserer i denne kommentaren på Sandefjords utfordringer som kulturby. LES HELE KOMMENTAREN HER28.02..2012
ÅRSMØTE I VESTFOLD AVDELING 22. MARS
Årsmøtet i Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling avholdes den 22. mars. Møtet er i år lagt til Larvik. Salen på Yttersø gård er åsted for den årlige begivenheten. LES HELE SAKEN OG SE ÅRSMØTEPAPIRENE HER01.02..2012
KOMMENTAR: RIKSANTIKVAREN SVIKTER
Bente Bjerknes tar for seg riksantikvar Holmes utspill om byromsestetikk i dagens utgave av Tønsbergs Blad.
–Vi kan bistå i å løse oppgaven bedre, sier Holme. Nei takk, sier jeg. Frivillige krefter har nok med å redde truede kulturminner når Riksantikvaren svikter, skriver Bente Bjerknes i kommentaren. LES HELE KOMMENTAREN I TØNSBERGS BLAD HER


01.02..2012
SOPHUS BUGGES BARNDOMSHJEM SOLGT
Østlands-Posten melder at eiendomsinvestor Thore Liverød har kjøpt Sophus Bugges barndomshjem, Kirkestredet 6 i Larvik. 1700-tallseiendommen ble i raskt tempo solgt fra Larvik kommunale eiendomselskap umiddelbart etter at ordfører Høiseth varslet politisk gjennomgang av salgsprosessen og mangelen på vern av bygningens historiske interiører. LES HELE SAKEN HER
25.01.2012
KLIKK DEG EN TUR I SOPHUS BUGGES BARNDOMSHJEM!
1835
Fortidsminneforeningen har fotoregistrert interiørene i Kirkestredet 6, Sophus Bugges barndomshjem. Nederst på siden kan du klikke deg inn på fotografiene via linker på bygningens romplan. Du kan også se oppmålinger av bygningsdeler. Vi har også lagt ut Sophus Bugges barndomserindringer som du kan lese via link i spalten til høyre. Bildet over er et utsnitt av Wergmanns larviksprospekt fra 1835, da Sophus Bugge var 2 år gammel og bodde i Kirkestredet 6, den gang Storgaden 13. Eiendommen skjuler seg et sted midt på utsnittet, bak sjøbodene og pakkhusene. LES HELE SAKEN OG LINK TIL FOTO, TEGNINGER OG DOKUMENTER HER


25.01.2012
VURDERER Å UTSETTE SALG AV BUGGES BARNDOMSHJEM
Østlands-Posten melder at Larviks ordfører Rune Høiseth vurderer å utsette salg av Kirkestredet 6, Sophus Bugges barndomshjem. Uansett vil kommunestyret uttale seg, mener ordføreren og følger opp Fortidsminneforeningens henvendelse. LES HELE SAKEN I ØSTLANDS-POSTEN HER


16.01.2012
SOPHUS BUGGES BARNDOMSHJEM TRUET
A
Sophus Bugges barndomshjem er lagt ut for salg av Larvik kommune uten sikring av unike historiske interiører. Fortidsminneforeningen ber politikerne i Larvik fryse salgsprosessen og sørge for vern av barndomshjemmet til den verdenskjente norske sprogforskeren. Foreningen ser helst at kommunen beholder eiendommen for å sikre fremtidig bruk av bygget i tilknytning til Sophus Bugges navn. Larvik kommmune sitter på en uslepen diamant og en attraksjon med fremtidig merkevarepotensiale, mener leder i Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling Ragnar Kristensen, som frykter at salg av eiendommen uten sikring av de kulturhistoriske verdiene kan bli en ubehagelig boomerang for kommunen ettersom det er opp til en ny eier ene og alene å rive eller endre bygningens interiører. LES HELE SAKEN OG SE DOKUMENTER OG FOTO HER

04.12.2012
ETTER LINAAEAVGJØRELSEN: SKJERPET KAMP MOT VERN
FrP vil øke kampen mot fylkesmyndigheter og verneinteresser når det gjelder byutvikling, fremgår det av dagens Sandefjords Blad. Sandefjord FRPs frontfigur og varaordfører Vidar Andersen går hardt ut mot alle som vil verne gammel bebyggelse og lover skjerpet kamp mot vern. LES HELE SAKEN I SANDEFJORDS BLAD HER

22.12.2011
GOD JUL FRA VESTFOLD AVDELING
god

Styret og redaksjonen i Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling ønsker alle våre medlemmer, websidelesere, samarbeidspartnere, venner av fortidsminnevernet og alle dere politikere og ansatte i offentlige administrasjoner og etater - høyt og lavt - som må forholde seg til våre innspill en riktig god jul og et godt nytt år. LES HELE JULEHILSENEN HER

22.12.2011
GARNISONSSYKEHUSET FREDET
g
Vedtaket om enedelig fredning av Garnisonsykehuset i Stavern er årets julegave fra Riksantikvaren. Garnisonssykehuset i Stavern ble oppført i 1787 og var den gang en avansert sykehusbygning med isolatrom. Behovet for fredning viste seg i 2008 da nye interessenter ønsket å modernisere bygningens intakte annen etasje. Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling ba 22.mars 2008 om fredning og mobiliserte sterke krefter for å synliggjøre overfor vernemyndighetene at bygningen hadde en klar nasjonal verneverdi - kanskje til og med verneverdi i internasjonal målestokk. Med dagens fredningsvedtak er målet nådd for en lang og til tider kronglete prosess som endte slik den burde - med permanent fredning. LES HELE SAKEN HER


22.12.2011
LINAAETOMTEN LEGGES UT FOR SALG
oreliRivetomten etter Linaaegården med tilliggende arealer legges nå ut for salg, melder Sandefjords Blad. Prisen regnes å ligge langt over 25 millioner, mener megler. LES HELE SAKEN I SANDEFJORDS BLAD HER


14.12.2011
NY BOK OM DEN UNIKE JERNVERKSBYDELEN LANGESTRAND I LARVIK
Nå foreligger oppfølgeren til "Langestrand og Fritzøe verk" i form av boken "Langestrand - Fra Bellevue til Skrubbehul". Den nye boken, som er skrevet av Ragnar Kristensen og utgitt av Langestrands Nyttige Selskab, fokuserer på tiden og utviklingen etter at tradisjonsrike Fritzøe jernverk ble nedlagt i 1868. Bydelen Langestrand i Larvik er kjent for Fritzøe verk - Norges mest betydningsfulle jernverk gjennom 17- og 1800-tallet og med røtter ned til tidlig 1600-tall. Området har nasjonal interesse, mener Riksantikvaren. LES HELE SAKEN HER - LINK TIL ØSTLANDS-POSTENS INTERVJU MED FORFATTEREN HER

OMSLAGL
12.12.2011
KLAGER REGULERINGSVEDTAK FOR TEIE SENTRUM
Reguleringsvedtaket for Teie sentrum er tvilsomt og basert på mangelfull informasjon, mener Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling som nå har levert klage på vedtaket til Nøtterøy kommune. Dersom Nøtterøy kommunestyre avviser klagen går den videre til Fylkesmannen i Vestfold som må ta stilling til innvendingene fra foreningen. Vedtaket ble fattet i Nøtterøy kommunestyre i begynnelsen av november og kommunen må derfor belage seg på en runde til før vedtaket kan kjennes gyldig eller må omarbeides. LES HELE SAKEN OG LINK TIL KLAGE MED VEDLEGG HER

08.12.2011
KULTURBYEN OG HORISONTEN
Med utgangspunkt i konsul Høsts bytegninger fra Sandefjord i midten av 1800-årene, trekker Knut Vidar Paulsen perspektiver inn i fremtiden. I denne kommentaren frykter han at de bevarte siktlinjene mot fjorden nå musespises av utbygginger. LES HELE INNLEGGET HER


08.12.2011
ALT VEL HOS RIKSANTIKVAREN?
- Holmes ros av eget direktorat står i grell kontrast til hans kritikk av de andre nivåene. Når noe høres ut som det er for godt til å være sant, er det gjerne ikke det, skriver eier av fredet hus i Vestfold, Bente Bjerknes, på Nationens debattside i dag. Bjerknes er også kjent som redaktør av Vestfold avdelings websider og Vestfoldnytt. LES HELE INNLEGGET HER

30.11.2011
SVAR TIL VESTFOLDNYTT
Riksantikvar Jørn Holme svarer på Vestfoldnytts sak om ledermøtet 11.11.2011. Holme karakteriserer Kristensens referat fra møtet mellom foreningens tillitsvalgte, ansatte og riksantikvar Holme som et partsinnlegg og mener "referatet" er publisert uten nødvendig godkjenning: LES RIKSANTIKVAR HOLMES SVAR TIL VESTFOLDNYTT HER


22.11.2011
LEDER: HOLMES BRANNFAKKEL
Skadeskutt kulturminnevern.
2011 vil huskes som året det politiske kulturminnevern fikk et skudd for baugen. Linaaegården i Sandefjord ble påtent og riksantikvar Jørn Holme nektet fylkespolitikerne i Vestfold å bruke lovparagrafen som skal forebygge ildspåsettelse av fredede bygg. LES HELE LEDEREN HER


LI

21.11.2011
LINAAEGÅRDENS SISTE DAGER OG TIMER

Fotograf og verneaktivist Cato Arveschoug har fulgt rivingen av Linaaegården med kameraet. Fotografiene viser et fredningsverdig anlegg som ikke var hinsides gjenoppføring etter brannen. Overvekt av solid utvendig gammelt panel og frisk tømmerkjerne. Restaurererbare vinduer. Utbrent annen etasje, men godt bevart første etasje. Var det ikke det utvendige som ble fredet? Anlegget var fullverdiforsikret slik tidligere gjenoppføringspraksis har forutsatt. Det var ikke bare en brannskadet hovedbygning fra 1856 som forsvant med vernemyndighetenes velsignelse,men et unikt komplett fredningsverdig bygårdsanlegg. LES HELE SAKEN, SE BILDER OG LINK TIL SANDEFJORD BLADS VIDEOFILM AV RIVINGEN HER
f
HER GÅR 160 ÅRS HISTORIE I BAKKEN PÅ TO MINUTTER. Se Sandefjord Blads videofilm av rivingen av Linaaegården her. KLIKK HER FOR Å LINKE TIL SANDEFJORD BLADS FILM
21.11.2011
NYTT VESTFOLDNYTT
Vestfoldnytt nr 8 er ute med ekstra stor utgave - nå med hovedoppslag om Linaaeavgjørelsen og om Grindløkken skole på Nøtterøy. Veneziacharteret og Kiøsterudgården presenteres fyldig med aktuelle spørsmålstillinger. Bladet presenterer riksantikvar Holmes "kulturminnepolitiske program" slik det ble fremført på Fortidsminneforeningens ledermøte som en orientering om hva som opptar Riksantikvaren. Ikke minst vises vises ferske fotografier fra rivningen av Linaaaeanlegget. Fylkespolitikere intervjues om Linaaeavgjørelsen og tilkjennegir sterke reaksjoner - ingen tillit til Riksantikvaren. Lederen stiller aktuelle og kritiske spørsmål om Linaaesakens forløp og riksantikvar Jørn Holmes engasjement i saken. Holme forsvarer selv avgjørelsen gjennom Vestfoldnytts dekning av ledermøtet 2011. Holmes orientering om riksantikvarens aktuelle vernepolitisk linje bør ha stor interesse for våre medlemmer og for alle som interesserer seg for utviklingen i norsk kulturminnevern. LES HELE SAKEN OG LAST NED VESTFOLDNYTT I SKJERM ELLER TRYKKVERSJON HER


vn

8.10.2011
KRITIKKEN AV HOLMES LINAAEAVGJØRELSE RULLER VIDERE
Riksantikvarens vedtak om å avfrede Linaaegården i Sandefjord reiser stadig nye kritiske røster - også etter at riksantikvar Jørn Holme var ute i Aftenposten mandag 31 oktober og karakteriserte kritikken av vedtaket som "Tull og tøys". Sist ute var Fortidsminneforeningens hovedstyreleder Leif Jæger og generalsekretær Elisabeth Seip i Aftenposten og fast spaltist i tidsskriftet Gamle hus, hager & interiør Sjur Harby.

LES HELE SAKEN OG LINK TIL INNLEGGENE HER

LES HOLMES INNLEGG OG FORTIDSMINNEFORENINGENS SVAR HER

LES SJUR HARBYS KOMMENTAR I GAMLE HUS, HAGER & INTERIØR HER


8.10.2011
BONDEBRYGGA VANT
Omstridte Bondebrygga på Nalumstranda i Brunlanes vil etter alt å dømme bli gjenoppført etter at Høyesterett 25. oktober har avvist en anke på tidligere rettsavgjørelser i favør av bryggebrukerne. Brukerne av den verneverdige brygga har dermed vunnet frem og er tilkjent eierskap og rett til erstatning og gjenoppføring av den særegne bryggekonstruksjonen. Dermed har rettsapparatet sikret det resultatet lokale og regionale myndigheter ikke maktet å gjennomføre. LES HELE SAKEN HER


27.10.2011
LINAAEGÅRDEN KUNNE BLITT ET NASJONALT EKSEMPEL
Linaaegården kunne ha blitt et nasjonalt eksempel til etterfølgelse, skriver fast kommentator i Nationen Sjur Harby og kaller Riksantikvar Holmes avgjørelse om avfredning "absurd". LES HELE SAKEN I NATIONEN HER (pdf)


26.10.2011
STYRER BYUTVIKLINGEN MED FYRSTIKKER
Meglerbladet Estatenytt fokuserer på debatten rundt brannen i Linaaegården, riksantikvar Holmes rivetillatelse og ordfører Gleditsch oppsiktsvekkende karakteristikk av vernekreftene som destruktive.. LES HELE SAKEN I ESTATENYTT HER


24.10.2011
KULTURMINNEVERNETS SELVMORD
sand
Riksantikvar Jørn Holmes vedtak om å oppheve fylkespolitikernes fredning av Linaaegården skaper bølger i media. LES HELE SAKEN OG LINK TIL LOTTE SANDBERGS KOMMENTAR HER

21.10.2011
OMSTRIDT AVGJØRELSE
Riksantikvar Holmes avgjørelse om å tillate riving av Linaaegården vekker mediainteresse og blant riksavisene er Aftenposten først ute med å slå saken opp. Riksantikvar Jørn Holme viser til at den fredede gården kan rives fordi den er brannskadd. LES HELE SAKEN OG LINK TIL AFTENPOSTEN HER

18.10.2011
KRIGSERKLÆRING FRA HOLME
Riksantikvar Jørn Holme har i dag opphevet vedtaket om midlertidig fredning av Linaaegården i Sandefjord og besluttet at den brannskadede gården skal rives. Vedtaket kan ikke påklages og er endelig. Fredningen ble presset frem av fylkespolitikerne i Vestfold fylkeskommune i strid med en motvillig fylkesadministrasjon. Holmes vedtak har skapt full konfrontasjon mellom Riksantikvaren og vernekreftene i Vestfold. LES HELE SAKEN HER


16.10.2011
FAKTASTRID OM LINAAEGÅRDEN

E
Striden om Linaaegårdens skjebne har resultert i undersøkelser og rapporter med sterkt motstridende innhold. Gårdens eier som vil rive, har engasjert konsulenter for å fremme sitt syn på saken og Fortidsminneforeningen på sin side har imøtegått utbyggersidens innlegg og fått på plass en grundig dokumentasjon av historien til både Rådhusgata 8 og 10 (Linaaegården). Nå går Fortidsminneforeningens Ragnar Kristensen i clinch med utbyggerkonsulentens polemiske utfall mot Linaaegårdens historie og påpeker åpenbart juks i fremstillingen. LES HELE SAKEN OG DOKUMENTER HER

16.10.2011
LINAAEGÅRDEN: VIL RIKSANTIKVAR JØRN HOLME RIVE?
Riksantikvarens klageavgjørelse i Linaaegårdsaken kan komme allerede mandag. Spørsmålet er om Holme vil overstyre fylkespolitikerne som vil bevare det fredede huset. Eier av Linaaegården klaget Vestfold fylkeskommunes vedtak om midlertidig fredning allerede 2. mai, en uke etter fredningsvedtaket, men Riksantikvarens klageavgjørelse har latt vente på seg usedvanlig lenge. Mandag 17. oktober utløper fylkeskommunens frist for å kreve gjenoppføring av den brannskadede fredede bygningen og det ligger da i kortene at en avgjørelse kan ventes i løpet av mandagen, medmindre Riksantikvaren nok en gang forlenger fristen for å kreve gjenoppføring og utsetter det ubehagelige vedtaket enda en gang. LES HELE SAKEN OG DOKUMENTER HER


5.09.2011
GARNISONSBY OG GATEBELEGG I STRÅLENDE HØSTVÆR
Fortidsminneforeningens høsttur til historiske Stavern ble velsignet med sol og fint vær. Sist søndag 25 september deltok rundt 30 medlemmer og andre interesserte på vestfoldavdelingens vandring i den gamle marinebyen Stavern. Sjømilitære barakker, rådhus, kirke, Garnisonssykehus og Norges kanskje eldste fortau og gatebelegg ble behørig forklart og besiktiget av en interessert forsamling. LES HELE SAKEN HER21.09.2001
POLITIET: LINAAEBRANNEN PÅSATT
Politiet har nå konkludert om årsaken til brannen i Linaaegården i Sandefjord tidligere i år. Brannen var uten tvil påsatt. LES HELE SAKEN I SANDEFJORDS BLAD HER


16.09.2011
SISTE: SOLHAUG MIDLERTIDIG FREDET
so
Etter dagens fredningsvedtak er mørke skyer over Solhaug i ferd med å lette.
Rivesaken om Solhaug i Larvik har tatt en ny vending etter at Vestfold fylkeskommune i dag vedtok å midlertidig frede eiendommen. Vedtaket har satt en stopper for noe som kunne blitt den mest skandaløse rivesak i Larvik siden Thirudgården ble sanert. Fortidsminneforeningen har engasjert seg sterkt i saken og berømmer fylkeskommunens resolutte og raske opptreden. LES MER OM SAKEN HER

16.09.2011
UNIK SVEITSERPERLE RIVETRUET
sol
Løkkeeiendommen Solhaug i Larvik står for fall dersom rivevedtak i larvik kommune blir stående. Vestfold fylkeskommune har betegnet eiendommen som en høy lokal og regional verneverdi og påpekt at eiendommen ennå ikke er vurdert etter nasjonale vernekriterier. Likevel valgte flertallet i Planutvalget i Larvik kommune sist tirsdag å tillate riving av den svært verdifulle historiske eiendommen. LES HELE SAKEN HER


12.09.2011
BLI MED PÅ TUR I GARNISONSBYEN STAVERN
BA
Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling inviterer til vandretur i garnisonsbyen Stavern søndag 25. september. Turen fokuserer på marinebyen utenfor festningsvollene og deltagerne vil bl.a. få høre om garnisonsykehuset, boligbarakkene, det gamle rådhuset og garnisonskirken. Kunnskapsrike kjentfolk vil vise frem og fortelle om severdighetene. Noe utenom det vanlige blir en vandring mellom tidligere tiders gatebelegg. LES HELE SAKEN OG SE REKLAMEPLAKAT MED INFO HER


12.09.2011
BAKEKURS PÅ EIDSFOS HOVEDGÅRD
Få med deg kurs i å lage grisla brød i bakerovn på Eidsfos hovedgård. I tradisjonsrikt storgårdsmiljø arrangerer Stiftelsen Eidsfos hovedgård i samarbeid med Vestfoldmuseene etterspurt opplæring i forarbeide med bakerovnen og baking. 25. september klokken 12.30 til 17.00 har alle matentusiaster muligheten til å bli godt kjent med en god gammel baketradisjon og attpåtil få stillet sulten. Det serveres nemlig også et måltid i løpet av dagen. Alle deltagere får med seg brød hjem. LES HELE SAKEN HER OG SE REKLAMEPLAKAT FOR KURSET


08.09.2011
JA TIL FREDNING OG GJENOPPFØRING
h
Hovedutvalg for plan og areal i Vestfold fylkeskommune vedtok onsdag at Fylkesrådmannen skal kreve gjenoppføring av brannskadde Rådhusgata 10, Linaaegården, og sette i gang fredningssak for eksteriørene til både Rådhusgata 8 og 10, samt frede et område rundt de to anleggene i Sandefjord sentrum. Bak vedtaket sto utvalgets representanter fra AP, V, KRF og SP. Fylkesrådmannens forslag om å oppheve den midlertidige fredningen og tillate riving av Rådhusgata 10 ble dermed forkastet av flertallet i utvalget. Fortidsminneforeningen mener vedtaket signaliserer et ønske om bedre kulturminnevern for nyere tids kulturminner. LES HELE SAKEN OG SE VEDTAKET HER


26.08.2011
KULTURARV VIL RIVE LINAAEGÅRDEN
Vestfold fylkeskommunes kulturminnefaginstans Kulturarv innstiller på riving av Linaaegården i fremlegg til politisk møte den 7. september. LES FREMLEGGET HER - HØR KULTURARVLEDER OG LEDER FORTIDSMINNEFORENINGEN PÅ NRK HER - LES SANDEFJORDS BLAD HER

Til tross for at Norsk Bygningsvern A/S etter oppdrag fra Vestfold fylkeskommune har undersøkt Linaaegården og konstatert at Linaaegårdens eksteriør og første etasje er bevart i stor grad, samt at annen etasjens konstruksjon kan laftes opp igjen og kostnaden vil være rundt 7 millioner kroner inklusive 25% mva, mener fylkeskommunens fagavdeling at Linaaegården bør rives. Bygningen er fullverdiforsikret og en gjenoppføring vil ikke belaste eier. Fylkeskommunen viser ikke til kostnaden, men begrunner standpunktet med at eier og kommune ønsker bygget revet. Det har tidligere vært full enighet om at kun bygningens eksteriør er bevaringsverdig da interiøret tidligere er rensket for bevaringsverdier. Eksteriøret er fremdeles - etter brannen - bevart. LES RAPPORTEN FRA NORSK BYGNINGSVERN HER


28.06.2011
ENTREPRENØR MALTRAKTERTE SKIPSREDERVILLA
Hjertnespromenaden 7 i Sandefjord er uanmeldt forsøkt revet av entreprenørfirma. Rivearbeidene ble stoppet av Sandefjord kommune da hele loftsetasjen og annen etasje var revet ned til første etasje. Karakteristiske og uvanlige fasadeelementer er dermed gått tapt i enda en skandalesak rundt verneverdige hus i Sandefjord.

LES HELE SAKEN OM ANSVARSRETTEN I SANDEFJORDS BLAD HER

LES HELE SAKEN OM BYGGESTOPP I SANDEFJORDS BLAD HER

SE FOTOGRAFIER FRA FØR RIVINGEN HER

SE FOTO AV RIVINGEN HER (Foto: Bjørn Kvarenes)

SE HISTORISK FOTOGRAFI HER


24.06.2011
LINAAEGÅRDEN: HVILKE SIGNALER SENDES UT?
- Beslutning om varig fredning ligger nå hos riksantikvar Jørn Holme. Varig fredning må til for å sikre framtiden for hele dette anlegget, skriver eier av Rådhusgata 8 Eidi Christensen i Sandefjords Blad om vernestriden rundt naboeiendommen Rådhusgata 10, Linaaegården. - Skulle Linaaegården gå tapt ville dette også forringe de historiske kvaliteter på naboeiendommen Rådhusgata 8, med det resultat at hele trehuskvartalet kan være tapt, påpeker eieren av Rådhusgata 8. - Dette vil være en katastrofe for norsk kulturminneforvaltning. Dersom ikke Holme i denne saken nå står fram og permanent freder Linaae-anlegget, hvilket signal sender han ut til meg og andre eiere for framtidig innsats i forvaltning av vår felles kulturarv? LES HELE KOMMENTAREN I SANDEFJORDS BLAD HER


24.06.2011
KREV REDELIG SAKSUTREDNING
- Som borger av Sandefjord by krever jeg en ekstern, uavhengig fagekspertise for å vurdere brannskader i forhold til gjenoppføring av Linaaegården, skriver Trine Rønning i et innlegg i Sandefjords blad. - At fylkeskommunen bruker sine egne «menn» i denne brennbare saken er for meg totalt uakseptabelt, mener Rønning og fortsetter - Hvorfor skal jeg stole på fylkesrådmannen ved Kulturarv som gjentatte ganger har ment og åpenbart fortsatt mener at fredning er uaktuelt? Jeg stiller meg spørsmål ved motivet for å velge denne strategien? LES HELE INNLEGGET I SANDEFJORDS BLAD HER

23.06.2011
LINAAEGÅRDENS FASADE KAN BEVARES
Det meste av den autentiske fasaden på Rådhusgata 10 kan bevares, og kun mindre partier må gjenskapes, mener prosjektansvarlig for antikvarisk rehabilitering hos spesialkompetansefirmaet AL Høyer på bakgrunn av fotografier oversendt fra Fortidsminneforeningen avdeling Vestfold. - Uttalelsen er gitt på bakgrunn av de foto jeg har mottatt, skriver prosjektleder Knut Audum til Fortidsminneforeningen. - den autentiske fasaden kan for det meste bevares, kun mindre områder må gjenskapes, konkluderer Audum til Fortidsminneforeningen. LES HELE SAKEN HER


22.06.2011
SKADENE ER SJEKKET
- Før Linaaegården brant var den ikke så sterkt skadet at det ville være uforsvarlig å sette den i stand, mener fylkesmannen, skriver Sandefjords Blad i dag. - Nå har kulturmyndighetene i Vestfold undersøkt hvor skadet Linaaegården er etter brannen.Lederen i Fortidsminneforeningen i Vestfold, Ragnar Kristensen, mener at fylkeskommunen burde ha satt bort undersøkelsene etter brannen til et uavhengig eksternt firma med spisskompetanse på slike skader i stedet for å ha egne ansatte til å sjekke tilstanden, fortelles det på avisens nettside. LES HELE SAKEN I SANDEFJORDS BLAD HER


22.06.2011
FREDET HUS BRENNER
- Er gjenoppføring i strid med moderne vernepraksis, spør redaktør Bente Bjerknes i dagens Sandefjords Blad, og viser til saken om gjenoppføring av det fredede trelastlageret i Schweigaards gate i Oslo som ble totalskadd etter brann i 2003. - På grunn av Linaaegårdens sterke posisjon i bybildet som ankerfeste for et bevart trehusmiljø, og den ikonaktige rollen eiendommen har som uttrykk for en nasjonal by- og skipsrederhistorie sammen med Rådhusgata 8, må den fredede bygningen gjenoppføres, konkluderer Bjerknes. LES HELE INNLEGGET I SANDEFJORDS BLAD HER21.06.2011
ÅPENT BREV: FORTIDSMINNEFORENINGEN BER TØNSBERG BYSTYRE AVVISE PLAN FOR NYBYGG I ANDERS MADSENS GATE
AM

Tønsberg bystyre står overfor et skjebnesvangert og ugjenkallelig valg onsdag 22. juni da bystyret skal avgjøres om Tønsberg kommunale eiendom skal få lov til å sprenge alle rammer og grenser for hva som kan tillates i et av byens viktigste historiske områder, Anders Madsens gate under Slottsfjellet. Tønsberg regnes som Norges eldste by. Slottsfjellet fremheves som et nasjonalt ikon og det synes å være bred enighet om at Slottsfjellet selv, så vel som Slottsfjellets omgivelser, må hegnes om med respekt for fortiden. Det burde på den bakgrunn være selvsagt at et nybygg ved Slottsfjellets fot utformes med respekt for omgivelsene. LES HELE SAKEN HER

HØR OGSÅ OM UTSPILLET I BEGYNNELSEN AV NRK ØSTAFJELLS SENDING HER20.06.2011
HVOR ER RIKSANTIKVAREN?
Hvor er Riksantikvaren, spør Tone Strømøy og etterlyser fredning av Linaaegården i Sandefjord. "I denne saken har riksantikvar Jørn Holme vist en usedvanlig unnfallende holdning og totalt ansvarsfraskrivelse!" skriver Strømøy og ber om fredning nå. LES HELE DEBATTINNLEGGET I AFTENPOSTEN HER


20.06.2011
REV I HØNSEGÅRDEN
Leder i Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling har en hardtslående kommentar til tilstanden i fylkeskulturminnevernet i dagens Tønsbergs blad. Hittil er kommentaren trykket i Gjengangeren, Østlands Posten, Øyene og Sandefjords Blad. LES HELE KOMMENTAREN I TØNSBERGS BLAD HER


18.06.2011
LINAAEGÅRDEN - STYRT AVFREDNING?
linaaehalvdeler
Fotografiet over er klippet sammen av fotografier fra før og etter brannen den 26.mai. Selv om de innvendige skadene i annen etasje er store, er mye av eksteriøret fortsatt bevart.
Fortidsminneforeningen spør om fylkeskommunens seksjon Kulturarv styrer mot en avfredning av Linaaegården i Sandefjord sentrum. Vestfoldavdelingens leder Ragnar Kristensen mener håndteringen av saken er kritikkverdig. Kulturarv unnlater å bruke nødvendig uavhengig og ekstern fagekspertise for å vurdere brannskader i forhold til gjenoppføring av Linaaegårdens fasader. Innen neste politiske møte etter ferien kan Linaaegården være avfredet av Riksantikvaren på grunnlag av fylkeskommunens egen branntekniske rapport, frykter Fortidsminneforeningen. LES HELE SAKEN HER


18.06.2011
FORTIDSMINNEFORENINGENS UTSPILL OM PLANREVISJON FOR ÅSGÅRDSTRAND PÅ NRK-VESTFOLD
Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling ba nylig politikerne i Horten kommune stramme inn bevaringsplanen for Åsgårdstrand for å unngå riving i bevaringsområdet.
HØR HELE SAKEN PÅ SLUTTEN AV NRKs SENDING HER


14.06.2011
FREDEDE BYGG HAR BLITT GJENOPPFØRT I KOPI
Gjenoppføring av bevaringsverdige bygninger har alltid skapt debatt, ikke minst ønsket om å gjenoppføre brannskadede Rådhusgata 10 i Sandefjord. Enkelte lurer på om gjenoppføring er i strid med moderne vernepraksis. Vi har derfor sett nærmere på saken om gjenoppføring av det fredede trelastlageret i Schweigaardsgate i Oslo som ble totalskadd etter en omfattende brann i november 2003. Restene av trelastlagerets fasade ble den gangen revet, men ble likevel krevet gjenoppført i kopi av vernemyndighetene. Forskjellen til saken om Rådhusgata 10 i Sandefjord er først og fremst at Linaaegården, Rådhusgata 10, er midlertidig fredet og en klage på fredningsvedtaket er ikke avgjort, mens Schweigaardsgate 28 var permanent fredet. Bortsett fra typen fredningsstatus er argumentene i de to sakene forøvrig svært like. LES HELE SAKEN OG BREVENE HER


14.06.2011
DAGBLADET: VERNEVERDIGE BYGG BRENNER
Fire ganger mer utsatt for brann enn andre bygninger, fastslår Dagbladet i fokusartikkel om branner i verneverdige hus. Referanserammen er fredede Linaaegården som nylig ble utsatt for brann og trelastlageret i Schweigaardsgate 28 som brant ned i 2003. Dagbladet stiller spørsmål ved hvorfor det er en overvekt av verneverdige hus som brenner. LES HELE SAKEN I DAGBLADET HER


12.06.2011
BEVAR VESTMANNRØD
vestFortidsminneforeningen ber Horten kommune bevare Vestmannrød gård. Foto: Arne Colban
Bevaring av Vestmannrød gård er et av flere temaer Fortidsminneforeningen fokuserer på i sitt innspill til Kommuneplan for Horten. Generelt mener Fortidsminneforeningen at kommuneplanens fremstilling kunne vært mer brukervennlig og påpeker at kartene i det minste burde vises i samme målestokk. Bl.a. mangler lesbare avgrensninger av foreslåtte hensynssoner for bevaring. LES HELE SAKEN OG UTTALELSENE HER


09.06.2011
LARVIK INDRE HAVN I FARESONEN
For to år siden vant Dark arkitekter en konkurranse om utbygging av indre havn i Larvik. Nå ønsker kommuneadministrasjonen å få fortgang i byggeplanene for sjøfronten i Larvik og har derfor bedt arkitektene om et tilbud på jobben med å sette i gang areidet med å utvikle det historiske havneområdet. Fortidsminneforeningen har siden slike planer først dukket opp for mange år siden, motsatt seg at Larviks historiske sjøfront skal sperres inne av nybygg. LES HELE SAKEN I ØSTLANDSPOSTEN HER06.06.2011
BER OM FREDNING AV EGEN EIENDOM
Eier av Rådhusgata 8 i Sandefjord ber om fredning av egen eiendom for å sikre kulturmiljøet med Rådhusgata 10. Fortidsminneforeningen har også skrevet til Riksantikvaren og presisert at en fredningsak for Rådhusgata 10 bør omfatte også Rådhusgata 8 da begge eiendommene sammen utgjør et kulturmiljø av stor betydning. LES HELE SAKEN HER


05.06.2011
GJENOPPFØR LINAAEGÅRDEN
Fortidsminneforeningen krever Linaaegården, Rådhusgata 10, gjenoppført som kopi etter brannen 26. mai. Vestfoldavdelingens leder Ragnar Kristensen påpeker at Linaaegården er en viktig historisk del av sentrumsområdet Riksantikvaren har tegnet inn som nasjonal verneinteresse i det såkalte NB! registeret. NB!registeret gir klare føringer for at slike områder skal behandles på en måte som forhindrer at områdets antikvariske kvaliteter forringes. LES HELE SAKEN HER04.06.2011
BRANNVAKT FOR LINAAEGÅRDEN
Brannen i Linaaegården i Sandefjord har utløst engasjement for å hindre ytterligere branntilløp. Frivillige stiller opp til brannvakt for å sikre at huset ikke brenner helt ned. Aksjonen for å stille brannvakt for Linnaegården kan sammenlignes med Natteravnene som patruljerer bygater for å nøytralisere bråk og ulovligheter ved å observere og varsle myndigheter. LES HELE SAKEN OG MELD DEG TIL TJENESTE HER04.06.2011
HOLME VIKER UNNA LINAAEAVGJØRELSE
brann
.Riksantikvaren skriver til Vestfold fylkeskommune at direktoratet ikke selv vil saksbehandle lovpålagte oppgaver, og skyver saken om gjenoppføring og sikring av Linaaegården ned til fylkeskommunen. Fylkesrådmannen ved Kulturarv har gjentatte ganger ment at fredning er uaktuelt. Mens vernemyndighetene krangler frykter Fortidsminneforeningen at utspillet vil være forsinkende og lede til at seksukersfristen for å kreve gjenoppføring av Linaaegården ikke overholdes og at eiendommen da er tapt til blokkbebyggelse. Fortidsminneforeningen ber Riksantikvaren ta ansvar. LES HELE SAKEN OG BREVENE HER


03.06.2011
POLITIKERE I VESTFOLD KREVER SIKRINGSTILTAK
Vestfold Arbeiderparti, Vestfold SV og Sandefjord SV krever at vernemyndighetene sikrer Linaaegården mot ytterligere branntilløp. Saken er at når politiet frigir tomten etter avsluttet åstedsundersøkelse, vil gården stå ubeskyttet mot individer som måtte ønske å tenne på det brannskadede huset. Samtidig krever politikerne varig vern av Linaaegården LES HELE SAKEN OG BREVENE HER


01.06.2011
PLANOPPSTART FOR GRINDLØKKEN SKOLE
I dag offentliggjorde Nøtterøy kommune oppstart av planarbeide for Grindløkken skole. Det bevaringsverdige skoleanlegget fra 1929 består av hovedbygning, to fløyer og en park. LES HELE SAKEN HER31.05.2011
RIKSANTIKVARENS ROLLE - DAGBLADET FØLGER OPP
Dagbladet følger opp debatten om riksantikvar Jørn Holmes forvaltningspraksis i to saker på nett. En kompromitterende e-post er utgangspunkt for den ene saken hvor Holme sies å antyde privat saksbehandling av Linaaegården i Sandefjord. Den andre artikkelen tar for seg kraftig kritikk fra Sjur Harby, Erling Kagge og Jan Digerud.

LES "VILLE HOLDE VERNESAK UTENOM JOURNALFØRING" I DAGBLADET HER

LES "DET ER EN NASJONAL SKAM" I DAGBLADET HER31.05.2011
LEIF JÆGER VALGT TIL LEDER FOR HOVEDSTYRET
Bergenseren Leif Kahrs Jæger ble lørdag valgt til leder for Fortidsminneforeningens hovedstyre. Med seg i styret fikk han Hallvard Trohaug fra Sogn og Fjordane (styremedlem), Toril Røsand fra Nordmøre (styremedlem) Marianne L. Nielsen (1. vara) og Knut Bryn fra Romsdal (3. vara). Dette betyr at vestledningene for første gang i Fortidsminneforeningens 166 år lange historie har styreflertall i den ærverdige kulturarvsorganisasjonen. På mange måter ble repmøtet en revolusjon som ikke har sin make siden detroniseringen av Nicolaysen på slutten av 1890-tallet. Sentralt i arbeidet med å få Leif Jäger valgt som leder sto Buskerud avdelings Erlend Lohne Mohn og Vestfoldavdelingens leder Ragnar Kristensen. LES HELE SAKEN PÅ FORTIDSMINNEFORENINGENS SENTRALE NETTSIDE HER


25.05.2011
LINAAEGÅRDEN I FLAMMER - MEN ENNÅ IKKE TAPT
LLLL

Natten 26.mai sto Rådhusgata 10 i Sandefjord i flammer og brannvesenet i Sandefjord, med et mannskap på fem, etterhvert elleve mann, klarte å begrense ødeleggelsene. Annen etasje er utbrent - uvisst i hvilken grad - første etasje er ikke berørt av flammene, men taket er borte. Kort tid etter antennelsen sto flammene opp av Linaaegårdens tak som av en skorsten. Likevel er mye av huset fremdeles bevart. Eksteriøret er i stor grad intakt med unntak av vinduer i annen etasje. Omrammingene er likevel på plass. - Det skal mye til å brenne ut en tømmerkjerne, sier leder for avdelingen Ragnar Kristensen. LES HELE SAKEN HER

SE OG HØR OM BRANNEN PÅ NRK ØSTAFJELLS 26.05.HER

SE OG HØR SAKEN PÅ NRK ØSTAFJELLS 27.05 HER


25.05.2011
FREDNINGSKLAGE OVERSENDT RIKSANTIKVAREN
Vestfold fylkeskommune ved Kulturarv har oversendt klagen på den midlertidige fredningen av Linaaegården til Riksantikvaren for endelig klageavgjørelse. LES HELE SAKEN HER


25.05.2011
FRISKMELDER - MEN KULTURARV VIL IKKE FREDE
linaae
Sandefjords Blad har spandert hele førstesiden på Fortidsminneforeningens friskmelding av Linaaegården. Samtidig uttaler kulturarvleder Terje Gansum til Sandefjords Blad at det ikke blir noen fredningssak. Fortidsminneforeningens Ragnar Kristensen imøtegår kulturarvlederens påstander i et leserinnlegg i avisen. LES HELE SAKEN OG LINKER TIL SANDEFJORDS BLAD HER


24.05.2011
SVEKKET RIKSANTIKVAR
"Det er kanskje flott med en riksantikvar som reiser land og strand rundt. Men utover medieoppslag er det få resultater å spore av turnévirksomheten. I stedet opplever vi at Holme og hans kommunikasjonsrådgivere fordreier saksfremstillingene, mangler ryggrad og viker unna når viktige saker kommer på bordet", skriver Sjur Harby som svar til miljøvernminister Erik Solheim i dagens Aftenposten. LES HELE KOMMENTAREN I AFTENPOSTEN HER


23.05.2011
FYLKESKOMMUNEN OPPRETTHOLDER MIDLERTIDIG FREDNING
Vestfold fylkeskommune opprettholder den midlertidige fredningen av Rådhusgata 10 i Sandefjord. Klagen går derfor videre til Riksantikvaren for endelig behandling LES HELE SAKEN OG BREVET HER


22.05.2011
VIL HA FREDNINGSSAK FOR RÅDHUSGATA 8 OG 10
Foreningen Gamle Sandefjord anmoder Vestfold fylkeskommune om å igangsette fredningssak for Rådhusgata 8 og 10. Foreningen har også tidligere bedt vernemyndighetene frede, men kan nå vise til både Mycoteamundersøkelse som frikjenner Linaaegården for alvorlig skade og til rapporten om bygningenes historie. Ikke minst oppfatter Gamle Sandefjord Riksrevisjonens rapport om kulturminnevernets tilstand som en viktig påpekning av at vernemyndighetene må frede mer for å oppfylle nasjonale målsettinger. LES HELE SAKEN OG BREVET HER


22.05.2011
REVIDERT RAPPORT OM RÅDHUSGATA 8 OG 10
Rapporten om Rådhusgata 8 og 10 i Sandefjord er revidert etter at det ble klart at Rådhusgata 10 ligger innenfor den nasjonale verneinteressen som er registrert i Riksantikvarens database "NB! registeret over nasjonale kulturhistoriske bymiljøer". Registreringen i NB! registeret har betydning for flere av konklusjonene og vurderingene i rapporten og derfor er disse nå omarbeidet. Verneinteressen er enda sterkere poengtert. LES HELE SAKEN OG RAPPORTEN HER


19.05.2011
HURRA FOR STORMEN
Fortidsminneforeningens generalsekretær Elisabeth Seip og styremedlem Ola Fjeldheim har kastet seg inn i debatten om Riksantikvarens vernepraksis og embetsutøvelse i et debattinnlegg i dagens Aftenposten. Venner av Linaaegården i Sandefjord kan glede seg over at Aftenposten illustrerer innlegget med et stort bilde av nettopp Linaaegården. LES HELE DEBATTINNLEGGET I AFTENPOSTEN HER


18.05.2011
LINAAEGÅRDEN FRISKMELDT
r2
Linaaegården i Sandefjord er friskmeldt fra alvorlige sykdomsanklager. Bygningen er så dårlig og råteskadd at den ikke kan settes i stand, har det vært hevdet. ”Det er imidlertid ikke påvist alvorlige råteskader.” skriver MYCOTEAM ( www.mycoteam.no/ ) og konkluderer med at bygningen i hovedsak er i god stand. Linaaegårdens riveforkjempere har bygget mye av sin argumentasjon på at den 155 år gamle bygningen i Sandefjord sentrum er så dårlig og råtten at istandsetting ikke er realistisk. Det anerkjente og skadeutbedringsnøytrale soppskadelaboratoriet MYCOTEAM A/S har utført en undersøkelse av den omstridte bygningen og leverte i dag en skaderapport som konkluderer med at bygningen ikke har alvorlige råteskader. Dette er tvert i mot hva eier, eiers konsulenter og det politiske flertallet i Sandefjord kommune har hevdet i media og hva fylkesvernemyndighetene forsiktig har antydet i brev til Sandefjord kommune. LES HELE SAKEN OG LINK TIL BREV OG RAPPORT HER


18.05.2011
RIKSREVISJONENS RAPPORT OM KULTURMINNESEKTOREN ENNÅ AKTUELL
For et par år siden smalt Riksarevisjonen i bordet med en knusende kritikk av norsk kulturminneforvaltning. I mellomtiden ser det som om rapporten i stor grad er gått i glemmeboken. På bakgrunn av debatten om Riksantikvaren kan det være betimelig å minne om at Riksrevisjonen allerede for et par år siden fremførte en knusende kritikk av forvaltning og praksis i det offentlige kulturminnevern. LES HELE RAPPORTEN HER


18.05.2011
SOLHEIM PÅ BANEN
Miljøvernminister Erik Solheim flagger forsvar for Riksantikvar Jørn Holme i dagens Aftenposten. Ministeren går ikke inn på den konkrete kritikken mot Holmes embetsførsel utover å kritisere debattant Sjur Harby for å hevde at Holme overtok et konkursbo etter forrige riksantikvar. Solheim viser til Bjørvikasaken der utbyggingskreftene paradoksalt nok er svært fornøyd. Holme er tydelig og synlig særlig i fylkekommunene, mener Solheim, men unnlater å ta opp tråden med kritikken fra Lotte Sandberg, Villa Dammanneier Erling Kagge og Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling. LES HELE INNLEGGET I AFTENPOSTEN HER


18.05.2011
LINAAEGÅRDEN: ER SAKEN LØST?
Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling ber Riksantikvaren forklare påstandene til infosjef Siri Wolland som ble fremsatt i hennes innlegg i Aftenposten 11. mai 2011. Wolland påstår der at saken om Linaaegården er løst. Dette er ukjent for vestfoldavdelingen som viser til at eiers klage på den midlertidige fredningen fortsatt ikke er behandlet. LES HELE SAKEN HER


18.05.2011
LINAAEGÅRDEN: HVA HAR RIKSANTIKVAREN GJORT?

Fortidsminneforeningen har bedt Riksantikvaren dokumentere påstanden i Aftenposten om at "Riksantikvaren ba fylkeskommunen om å engasjere seg" i saken om Linaaegården i Sandefjord. Nå foreligger svaret som bekrefter at påstanden ikke lar seg dokumentere. Riksantikvarens infosjef Siri Wolland impliserte at fylkeskommunen fredet midlertidig fordi Riksantikvaren ba fylkeskommunen engasjere seg. Politikerne i Vestfold fylkeskommune presset tvert i mot fylkesadmininstrasjonen til å vedta fredning i strid med Riksantikvarens brev. Riksantikvaren har tidligere skrevet at anlegget ikke kan fredes og er en kommunal sak, fremgår det av sakens dokumenter. LES HELE SAKEN HER


16.05-2011
SHOWDOWN OM RIKSANTIKVAR HOLME I AFTENPOSTEN
Duell med skarpe skudd på Aftenpostens debattsider etter at fast kommentator Lotte Sandberg fyrte av en bredside mot embetsførselen til riksantikvar Jørn Holme. Sandberg detonerte at den virkelig riksantikvarvirksomheten utføres av de frivillige og ikke på Jørn Holmes kontor. "Sykdom i forvaltningen" skrev Lotte Sandberg, og provoserte frem Holmes meninger om sine meningsmotstandere. Sandbergs kritikk ble imøtegått av Riksantikvarens infosjef Siri Wolland. Wolland ertet på seg Villa Dammanneier Erling Kagge og leder av Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling Ragnar Kristensen. Wolland beskyldte Sandberg for å drive utidig reklame for seminarene til kulturverner Sjur Harby, og hevdet at både Kagge og Kristensen tok fullstendig feil i sin kritikk av riksantikvaren. Wolland karakteriserte aktørene som et selvbeskuende nettverk. Kagge og Kristensen gikk deretter til avkledningsmanøver mot Wollands kommentar og etterlot direktoratet med buksene nede. LES HELE SAKEN OG LINK TIL INNLEGGENE HER


15.05.2011
VIL FREDE RÅDHUSGATA 8 OG 10 NÅ
lin
Linaaegården vender ut mot Storgata. Området regnes som nasjonalt viktig i en ny database Riksantikvaren har laget.
Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling ber fylkesrådmannen omgjøre beslutningen om ikke å frede Rådhusgata 10, og isteden sette i gang en fredningssak for begge eiendommene Rådhusgata 8 og 10, slik det er foreslått i rapporten ”Rådhusgata 8 og 10 en historisk seilas gjennom et bevart skipsredermiljø”. Fortidsminneforeningen viser også til at Riksantikvaren selv på nettstedet "NB! registeret over nasjonale kulturhistoriske miljøer" omtaler bebyggelsen langs Storgata som nasjonalt viktig å ta vare på. Dette setter fylkeskommunens og Riksantikvarens mangelfulle saksbehandling i et enda underligere lys, kommenterer vestfoldavdelingens leder Ragnar Kristensen. LES HELE SAKEN OG BREVET MED LINKER TIL VEDLEGG HER


14.05.2011
GRINDLØKKEN SKOLE MÅ VERNES
GRINDLOKKEN
Fortidsminneforeningen vil verne gamle Grindløkken skole, men kommuneplanutvalget i Nøtterøy kommune vil rive deler av det nyklassisistiske skoleanlegget. Planen er å bygge 100 nye boenheter på den 19 mål store tomten. Da må vesentlige deler av skoleanlegget fra 1929 og parken fjernes. Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling har sendt brev til kommunen og krever bevaring av anlegget og parken. Samtidig har Tønsbergs Blad engasjert seg tungt i dekningen av saken og gitt Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling forsiden og 4 helsider inne i avisen. LES HELE SAKEN OG OPPSLAGET I TØNSBERGS BLAD HER


10.05.2011
HVA SKJER MED FREDNINGSKLAGEN?
I brev til Vestfold fylkeskommune spør Fortidsminneforeningen om klagen fra grunneier skal behandles politisk eller administrativt. Rådhusgata 10 i Sandefjord ble midlertidig fredet rett før påske, og eier har klaget fredningsvedtaket. Fortidsminneforeningen er bekymret for saksbehandlingen av klagen og mener den tilspissede situasjonen kan utløse overilte reaksjoner fra aktørene. LES HELE SAKEN OG BREVET HER


08.05.2011
OPPSIKTSVEKKENDE RAPPORT OM LINAAEGÅRDEN
L
En oppsiktsvekkende rapport om historien til Rådhusgata 8 og 10 foreligger nå. Rapporten er utarbeidet av antikvarisk konsulent og leder i Fortidsminneforeningens vestfoldavdeling, Ragnar Kristensen. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av at anlegget er midlertidig fredet for å utrede saken bedre enn det som vernemyndighetene hittil har gjort. Det er nå dokumentert at de to gårdene i Sandefjord skriver seg fra samme byggherre og er oppført samme år - 1855/56. Attpåtil var byggherren skipsreder og han solgte Rådhusgata 8 umiddelbart til en annen skipsreder og bosatte seg selv i Rådhusgata 10, Linaaegården. LES HELE SAKEN OG RAPPORTEN HER


08.05.2011
KULTURMINNEVERN I NØD II - SYKDOM I FORVALTNINGEN
Lotte Sandberg tar for seg kulturminnevernets tilstand i Aftenposten i dag. "Målt i spaltemeter er nok kulturarv et hot tema. Men det er sykdom i forvaltningen", avslutter hun den hardtslående kommentaren med. Hun trekker også frem Vestfoldavdelingens innsats og Linaaegården. LES HELE KOMMENTAREN HER


06.05.2011
KULTURMINNEVERN I NØD
Eier av fredede Villa Damman langer ut mot ansvarsfraskrivelse hos vernemyndighetene. Byantikvaren i Oslo`s sviktet et av Norges mest verneverdige hus og Riksantikvaren satt på sidelinjen og grep først inn under press. Eier Erling Kagge setter fokus på eiernes situasjon og vernemyndighetenes beslutningsvegring når sterke verneverdier står på spill. HØR HELE DEBATTEN MELLOM HOLME OG KAGGE PÅ NRK KULTURNYTT HER - Kulturnytt 6.05.2011 klokken 16.03


03.05.2011
LINAAEGÅRDNABO FORTVILER OVER RIVEVEDTAK
Eier av nabogården til Rådhusgata 10, Eidi Christensen, fortviler over at hennes årelange innsats for å ta vare sin egen svært verneverdige eiendom Rådhusgata 8, blir underminert av det politiske flertallet i Sandefjord. Jeg har etterlevd tidligere politiske bestemmelser, og må innrømme at jeg opplever standpunktet til flertallet av lokalpolitikerne i dag som inkonsekvent og hensynsløst. Deres utspill undergraver min langvarige innsats for bevaring av et unikt kulturhistorisk miljø og bidrar til å gi høyst uforutsigbare signal til eiere av verneverdig bygg i Sandefjord, skriver hun i et innlegg i Sandefjords Blad og takker samtidig fylkespolitikerne for vedtaket om midlertidig fredning som har gitt saken et pusterom. LES HELE INNLEGGET I SANDEFJORDS BLAD HER


02.05.2011
LINAAEGÅRDEIER KLAGER FREDNINGSVEDTAK
Fylkeskommunens vedtak om midlertidig fredning av Linaaegården, Rådhusgata 10 i Sandefjord, er klaget av eieren Kristoffersen Invest. Eier har motsatt seg vernetiltak og ønsker å sanere eiendommen for å oppføre et større nybygg. Det kommer derfor ikke overraskende at det familieeiede investeringsselskapet klager vedtaket om midlertidig fredning av eiendommen. LES HELE SAKEN HER30.04.2011
SJUR HARBY FILLERISTER RIKSANTIKVAREN

Arkeolog og kulturhistoriker Sjur Harby tar et flengende oppgjør med riksantikvar Jørn Holme i Nationen sist fredag. - En kopi har erstattet originalen på Nordli gård i Sørum. Riksantikvar Jørn Holme gratulerer og kommer gjerne på besøk. Hva er mest nedslående, spør Harby. Videre viser han til at Holme ikke var en selvskreven kandidat til embedet men at han ble godt hjulpet av innflytelsesrike støttespillere med tro på hans engasjement, som argumenterte for Holme i de rette fora. - Begeistringen for Holme har imidlertid forstummet i fagmiljøene. I skyggen av Bjørvikautspillene svikter han med unnfallenhet, kunnskapsløshet og ansvarsfraskrivelse i viktige og prinsipielle saker, fortsetter Harby. Fortidsminneforeningen og Erling Kagge for ros for å ha reddet Villa Dammann og lokale vernekrefter samt fylkespolitikerne i Vestfold berømmes for å redde den fredningsverdige Linaaegården, leser vi med tilfredshet. Avslutningsvis smeller Harby til med følgende kraftsalve: -«Kan mottoet tidlig og tydelig innebære at faglig arbeid og overveielser erstattes av partipolitikkens snevre stemmesanking og en plass i solen for Jørn Holme?» spurte nylig Aftenpostens Lotte Sandberg retorisk. Du er nærmere sannheten enn du aner, Lotte Sandberg. LES HELE KOMMENTAREN HER


30-04.2011
VARAORDFØRER I SANDEFJORD SETTER VERNESINNENE I KOK
Varaordfører Vidar Andersen (Frp) raser i Sandefjords Blad 27. april over at fylkeskommunen har gått til midlertidig fredning av Linaaegården. I et leserinnlegg i samme avis setter både Birgit Hoem og Bjørn Kvarenes varaordfører Andersen på plass og påpeker at det ikke finnes noe reguleringsvedtak som tillater riving av gården LES HELE SAKEN, SE ARKITEKTENS NYBYGG OG LES INNLEGGENE HER

30.04.2011
"RIVENDE" BYUTVIKLING I SANDEFJORDS PLANUTVALG
raa

Nok en gang var Rådhusgata 10. Linaaegården opp til behandling i Sandefjords planutvalg og resultatet ble som forventet ja til riving. Rådmannen i Sandefjord hadde nå tatt signalene fra flertallspolitikerne og innstilte på rivetillatelse. Tidligere har kommuneadministrasjonen konsekvent innstilt på bevaring av den verneverdige eiendommen Rådhusgata 10. Arbeiderpartiet og Venstre sto støtt på rivenekt mens flertallet Høyre og Fremskrittspartiet stemte for riving. LES HELE SAKEN HER


26.04.2011
TILBYR Å BEKOSTE UNDERSØKELSE AV LINAAEGÅRDEN
Verneforeningene Foreningen Gamle Sandefjord og Fortidsminneforeningen avdeling Vestfold tilbyr fylkeskommunen å bekoste en profesjonell tilstandsanalyse av Linaaegården. Linaaegården ble midlertidig fredet før påske for å hindre umiddelbar riving av det unike bygårdsanlegget i Sandefjord. LES HELE SAKEN HER


21.04.2010
NY GIV I NEVLUNGHAVN
Eierne av rekefabrikken i Nevlunghavn har endret planene om restaurantdrift av det freningsverdige anlegget og vil samarbeide med fylkeskommunen om restaurering av bygningen. LES HELE SAKEN I ØSTLANDS-POSTEN HER


20.04.2010
MUNCHS HUS FREDES
-Trodde du at kommunens største turistattraksjon for lengst var fredet? I så fall tok du feil.Det er først nå Vestfold fylkeskommune påbegynner arbeidet med å frede det gule, lille huset i Åsgårdstrand, i tråd med kulturminneloven, skriver Gjengangeren i dagens avis. LES HELE SAKEN I GJENGANGEREN HER


20.04.2010
LINAAEGÅRDEN MIDLERTIDIG FREDET

Kulturarv i Vestfold fylkeskommune vil ha en grundigere vurdering av Rådhusgata 10. Samtidig fortviler eieren som viser til at familien kjøpte gården i 1958 for å rive den. LES HELE SAKEN I SANDEFJORDS BLAD HER og HER


18.04.2011
FYLKESRÅDMANN FREDER LINAAEGÅRDEN MIDLERTIDIG
lin
Fylkesrådmannen meldte tidligere i dag at han har fredet Linaaegården midlertidig etter Kulturminnelovens §22. Dermed har det sterke presset fra verneorganisasjoner og fylkespolitikere ført frem og fylkeskommunens vernemyndighet er politisk overkjørt med dampveivals. Saken fikk et oppsving da Vestfold Arbeiderparti krevet fredning av Linaaegården sist fredag. I denne saken ønsket både kulturarvleder Terje Gansum og riksantikvar Jørn Holme at kommunen skal få lov til å gi rivetillatelse til eier. Det eksepsjonelle i saken er at fylkespolitikerne i Vestfold har satt vernemyndighetene kraftig på plass med bruk av fredning. LES HELE SAKEN HER

17.04.2011
EGEN FACEBOOKSIDE FOR FREDNING AV LINAAEGÅRDEN
Nå kan du gå inn på en nyopprettet facebookside og skrive støtteerklæring for fredning av Linaaegården. Saken som kan bli Vestfolds egen "Nordliskandale" eskalerer til nye nivåer og vernekreftene øker presset på fylkesvernemyndigheten. GI DIN STØTTE TIL FREDNING AV LINAAEGÅRDEN HER

17.04.2011
LINAAEGÅRDEN - FYLKESPOLITIKERE VIL BEVARE, MEN KULTURARVLEDER TOER SINE HENDER
Politikerflertallet i Hovedutvalg for plan og areal vil frede Linaaegården, men fylkesvernemyndigeheten kvier seg og vil ikke ta ansvar. Med andre ord ønsker ikke Kulturarvleder Terje Gansum å høre på sjefene sine (politikerne) og sitter foreløpig på gjerdet slik at eier kan rive den verneverdige gården i Sandefjord sentrum. Slik sett følger Gansum opp riksantikvar Jørn Holmes policy om å unngå konfliktsaker og bare ta tak i "godsaker" hvor eier selv vil bevare . LES MER OM SAKEN I SANDEFJORDS BLAD HER

14.04.2011
LINAAEGÅRDEN - SANDEFJORDS NORDLISAK?
Fortidsminneforeningen krever umiddelbar fredning av Linaaegården i Sandefjord etter at det er blitt klart at det fredningsverdige anlegget kan bli revet straks etter rivevedtak i planutvalget i Sandefjord kommune 27.april. Fortidsminneforeningens leder, Ragnar Kristensen, er dypt skuffet over vernemyndighetenes knefall i saken i siste runde og påpeker at den skandaløse Nordlisaken i Sørum nå kan få sin parallell i Vestfold. I Nordlisaken ble storgården Nordli revet etter unnfallende behandling fra fylkeskommune og Riksantikvar. -Istedenfor å lære av feilene tråkker nå Vestfold fylkeskommunes kulturarvleder og riksantikvar Jørn Holme ut i den samme myra som svertet vernemyndighetene i Nordlisaken, påpeker Kristensen. Både Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling og Vestfold Arbeiderparti krever nå umiddelbar frys av plansaken som uvergelig vil ende med riving dersom fylkeskommunens administrasjon fortsetter å toe sine hender istedenfor å vedta midlertidig fredning etter Kulturminneloven. LES HELE SAKEN OG BREVET TIL FYLKESRÅDMANNEN HER

14.04.2011
LINAAEGÅRDEN - VESTFOLD ARBEIDERPARTI KREVER FREDNING
Vestfold Arbeiderparti krever at Fylkesrådmannen freder Linaaegården for å hindre riving over natten før fylkespolitikerne har rukket å behandle saken. Hovedutvalg for plan og areal i Vestfold fylkeskommune må få anledning til å behandle rivesaken før den bevaringsverdige eiendommen er revet og borte, mener arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i et brev til Fylkesordfører Per Eivind Johansen (H) i dag. Planutvalget i Sandefjord kommune skal behandle rivesøknad fra eier onsdag 27.april og det forventes at eier vil rive bygget med en gang rivetillatelsen foreligger. Bare en midlertidig fredning kan redde Linaaegården i siste runde. LES HELE SAKEN OG BREVET HER

12.04.2011
TA ANSVAR
Av styremedlem Brit Berggreen og leder Ragnar Kristensen, Fortidsminneforeningen
L
Lederen for Kulturarv i Vestfold vil overlate avgjørelsen om å rive Linaaegården til Sandefjord kommune, skriver Brit Berggreen og Ragnar Kristensen i denne kommentaren i Sandefjords Blad.  -Få saken opp i politisk utvalg og vis kulturansvar overfor kommuner som ikke klarer det selv. Fylkeskommunen har selvstendig ansvar for viktige kulturminner! utfordrer de to. LES HELE KOMMENTAREN HER

31.03.2011
KULTURMINNEVERN MED BRUKKET RYGG
Kulturminnevernet i Sandefjord ligger med brukket rygg, skriver verneveteran Bjørn Kvarenes til kulturarvleder Terje Gansum og riksantikvar Jørn Holme etter å ha mottatt fylkeskommunens aksept for riving av Linaaegården i Sandefjord. Anlegget ingen trodde skulle være mulig å fjerne, er likevel offer for et lokalt politisk flertall og vernemyndighetenes manglende vilje til å bruke fredning når eier vil rive. Fylkeskommunens brev har vekket sterke reaksjoner lokalt og Kvarenes spør hva fotfolket skal med vakre planer når vernemyndighetene ikke gjør jobben sin. LES HELE SAKEN HER og FYLKESKOMMUNENS BREV TIL SANDEFJORD KOMMUNE HER og RIKSANTIKVARENS BREV TIL FORTIDSMINNEFORENINGEN HER samt MAILUTVEKSLING MED RA OM SAKEN HER


31.03.2011
SISTE: BORGHEIMPLANER SKRINLAGT
Politikerne i kommuneplanutvalget droppet planene for utbygging av Borgheim vest etter massiv folkelig motstand. Dermed er faren over for denne gang i en del av området rundt kirke og prestegård, men fremdeles gjenstår arealer hvor utbygging bør stoppes. LES HELE SAKEN I TØNSBERGS BLAD HER

30.03.2011
SKRINLEGG BORGHEIMPLANER!
Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling har sendt et åpent brev til Nøtterøy kommune hvor kommunen bes skrinlegge planer for utbygging av kulturlandskapet rundt Nøtterøy kirke og prestegård. LES HELE SAKEN HER


30.03.2011
VELLYKKET ÅRSMØTE I VESTFOLDAVDELINGEN
Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling arrangerte årsmøte tirsdag 15.mars 2011 på Slottsfjellmuseet i Tønsberg. Årsmøtet begynte klokken 18.30 og dreide seg om de vanlige årsmøtesakene, valg, forslag til vedtektsendringer mm. Høydepunktene var utdeling av verneprisen for 2011 og foredrag ved leder for fylkeskommunens Kulturarvseksjon, Terje Gansum. Oppmøtet var godt. Mange interesserte medlemmer, hovedsakelig fra hele fylket var møtt frem for å bruke medlemsdemokratiet og fremme viktige vernesaker. LES HELE SAKEN HER


30.03.2011
NYTT NUMMER AV VESTFOLDNYTT
Vestfoldavdelingens regionale medlemsblad er igjen i ny utgave og kan lastes ned som PDF fra denne siden. Bladet er denne gangen ekstra innholdsrikt da vi i tillegg til omfangsrikt årsmøtestoff også har med flere nye saker og artikler. Det ropes varsku om Vestmannrød gård, erindringer og inntrykk fra Østøya under Karljohansvern deles med leseren, det skrives om brenneribygningen på Langestrand og om Vellet i Åsgårdstrand. Lederen tar for seg Vestfold avdelingens forhold til Riksantikvaren og peker på nødvendigheten av å holde fast ved en uavhengig posisjon. LAST NED VESTFOLDNYTT HER


22.03.2011
LARVIK KOMMUNE STØTTER FREDNINGSFORSLAG
23.mars ble fredningsforslaget for Garnisonssykehuset i Stavern lagt frem for kommunestyret i Larvik. Et stort politisk flertall gikk inn for å støtte fredningsforslaget. Flertallet ønsket imidlertid ikke å skjerpe ordlyden i det foreslåtte fredningsformålet av hensyn til fremtidige utviklingsmuligheter i bygget, men støttet Fortidsminneforeningens forslag om å frede løse bygningsdeler. Larvik kommune er eier av den unike bygningen. LES HELE SAKEN HER


30.03.2011
FREDER MUNCHS HUS OG HOLMESTRAND MUSEUM
Vestfold fylkeskommune vil igangsette fredning av Munchs hus i Åsgårdstrand i løpet av året. Bygningen er ikke truet, men hører naturlig hjemme på fredningslisten. Fylkeskommunen har dermed brukt opp sin fredningskapasitet dette året. Riksantikvaren vil selv sette i gang fredningssak for Holmestrand museums gamle bygg fra rundt 1750. Denne bygningen er heller ikke truet og det hører med til historien at både eierne av Holmestrand museum og Munchs hus er positive til fredning. Fortidsminneforeningen støtter begge fredningssakene, men vil samtidig påpeke at verdifulle kulturminner går tapt fordi vernemyndighetene ikke vil legge seg ut med negative eiere. Nyhetssiden vil komme tilbake til saken.


RIKSANTIKVAREN VIL FREDE KONFLIKTFRIE NYBYGG:

vik
VIL FREDE VIKINGSKIPET
Det ferskeste kulturminnet Riksantikvaren trakk fram, var Vikingskipet på Hamar.
- Det kommer jeg til å frede en dag, sa Jørn Holme til fylkespolitikerne på Hamar. LES OM SAKEN HER


luft
VIL FREDE GARDERMOEN
– Det er aktuelt å frede deler av arkitekturen ved Oslo lufthavn Gardermoen på grunn av dens arkitektur i verdensklasse, men vi kan selvfølgelig ikke hindre at det skjer en utvikling på flyplassen, sier riksantikvar Jørn Holme til Aftenposten. LES OM SAKEN HER
op
VIL FREDE OPERABYGGET
Operaen skal ruve alene som et praktbygg også i fremtiden. Derfor vil Jørn Holme frede bygningen for å sikre at fremtidige byggeplaner i Bjørvika ikke skal kaste skygger over landemerket, melder NRK. Byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen, stiller seg undrende til utspillet. Han kan ikke se at en fredning får konsekvenser for planene om et nytt Munch-museum, melder nyhetskanalen. Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling kan heller ikke se hvordan en bygningsfredning kan påvirke omgivelsene om ikke Holme områdefreder samtidig. Og det gjør han neppe, påpeker avdelingens leder Ragnar Kristensen. LES OM SAKEN HER

RIKSANTIKVAREN VIL IKKE FREDE GAMLE HUS I KONFLIKT :
lil
20.03.2011

VIL IKKE FREDE LINAAEGÅRD
Etter et år foreligger nå Riksantikvarens svar til Fortidsminneforeningen og svaret innebærer at Rikantikvaren ønsker å toe sine hender og overlate Linnaaegårdens skjebne til det politiske flertallet i Sandefjord kommune. Med andre ord aksepterer Riksantikvaren at anlegget rives. Likevel inneholder Riksantikvarens svar uholdbare påstander som borger for at en ny behandling av saken kan være på sin plass, mener Vestfoldavdelingens leder Ragnar Kristensen. LES HELE SAKEN HER


FR
20.03.2011
VIL IKKE FREDE FRITZØE VERK
Riksantikvaren ønsker ikke å frede Fritzøe jernverk - hverken enkeltbygninger eller miljøer - selv om det var landets største og viktigste jernverk. Det er ikke nok til at riksantikvar Jørn Holme vil beskytte hele eller deler av det uerstattelige jernverket med Kulturminneloven. Riksantikvaren sverger til Plan- og bygningsloven, noe som innebærer at området fortsatt forvaltes av Larvik kommune alene. Både Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren har i årevis påpekt at kommunen svikter sitt ansvar, men Riksantikvaren vil ikke ta ansvar selv. LES HELE SAKEN HER

reke
20.03.2011

VIL IKKE FREDE UNIK REKEFABRIKK
Riksantikvaren vil ikke frede Rekefabrikken i Nevlunghavn til tross for prioritering av industrihistorie. Allerede i 1993 vurderte Vestfold fylkeskommune fredning som et mulig bevaringsalternativ for det unike kulturminnet fra gründertiden i norsk hermetikk og rekeindustri. LES HELE SAKEN HER
sv
30.03.2011

VIL IKKE FREDE SVENDSRØD
Gamle Svendsrød gård på Torød er ikke god nok for Riksantikvarens fredningsliste selv om bygningen er fredningsverdig slår Riksantikvaren fast i brev til Vestfoldavdelingen. Dermed må det svært intakte skjevt røstede 1700-tallshuset med foreløpig bevart gårdstun seile sin egen sjø uten bevaringshjelp fra offentlige myndigheter. LES HELE SAKEN HER


ve
20.03.2011

VIL IKKE FREDE UNIKT BRENNERI FRA 1824 -Industrihistorie er fredningsprioritet, sier Riksantikvaren. - Tomme ord, mener Fortidsminneforeningen. I 2010 ble Fortidsminneforeningen oppmerksom på kommunalt og fylkeskommunalt godkjente byggearbeider som vil medføre ødeleggelse av vesentlig industri- og bryggerihistorie på Langestrand i Larvik. Jernverksbydelen Langestrand har nasjonal interesse, har direktoratet fastslått gjentatte ganger. Verandaer, bortsaging av kornloftets dobbelte bjelkelag, feil vinduer og annet vil nå kunne rasere brenneribygningens kulturminneverdi, mener foreningen, men påpeker at tillatelsene ble gitt for et par år siden til tidligere eier. Riksantikvaren befarte bygningen med Fortidsminneforening og nåværende eier, men konkluderte at til tross for at hustypen mangler på fredningslisten, representerer svært sjelden industrihistorie og er unik - så vil ikke Riksantikvaren frede fordi eier ikke er enig. LES HELE SAKEN HER


11.02.2011
ØNSKER BEDRE KOMMUNEPLAN FOR NØTTERØY
Utkast til kommuneplan for Nøtterøy er lagt ut på høring og Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling har levert en uttalelelse som griper fatt i vesentlige mangler i planforslaget. LES HELE SAKEN HER


10.12.2010
VEDTAR HYTTEBYGGING I JERNVERKSMINNE
En utgammel reguleringsplan tillater hyttebygging midt i hjertet av gamle Barkevik jernverk på Brunlanes i Larvik kommune. Nå har kommunen tillatt oppføring av ny hytte midt i det gamle verksområdet. Det som resultatet av en omstridt og utdatert reguleringsplan. Fortidsminneforeningen klaget vedtak i Planutvalget før jul om å tillate tilpasset hyttebygg ved jernverkskanalen til jernverket fra 1700-årene, men nådde bare frem med justeringer av byggetiltaket. Fortidsminneforeningen beklager at det overhodet kan bygges innenfor jernverksområdet fra 1730-årene. LES HELE SAKEN HER
10.12.2010
STOPPER NYBYGG I HAMMERDALEN
Larvik kommune har selv valgt å stoppe bygging av næringsbygg i det gamle jernverksområdet Hammerdalen. Etter at Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling de siste tre årene har advart mot og laget medieoppmerksomhet om utviklingsønskene i området kom Riksantikvaren i trettende time på banen og varslet innsigelse mot byggeplanene. Riksantikvarens innsigelse ble gjort mulig etter at kommunen hadde åpnet for en ny høringsrunde i reguleringssaken. Da hadde kommuneadministrasjonen selv, etter avdelingens dokumentasjon og innspill, innstilt på å sløyfe de omstridte byggeområdene. LES HELE SAKEN HER


10.12.2010
SANDEFJORDBOKEN I NYTT OPPLAG
Sandefjord er mange vandringer verdt, mener Fortidsminneforeningen og tilbyr nytt revidert opplag av Vandrebok for Sandefjord. Sist boken ble gitt ut i 2001 var den utsolgt i løpet av kort tid. Folk bør kjenne sin besøkelsestid og skaffe seg boken nå, anbefaler Fortidsminneforeningens Stein Idar Hagen og Ragnar Kristensen. Utgivelsen er fra i dag å få hos Sandefjords bokhandlere. LES HELE SAKEN HER
O

15.11.2010
Leder for Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling
skriver i debattinnlegg i Aftenposten om riksantikvaren:

HVORFOR IKKE FREDE?
Trusselen mot kulturminner i dagens nyrike Norge er alarmerende. Hvorfor vil ikke Jørn Holme frede? Jørn Holme svikter noen av kjerneoppgavene, mener Ragnar Kristensen

LES HELE INNLEGGET I AFTENPOSTEN HER

10.11.2010
Leder for Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling var mandag 08.11.2010 dagens gjest i Nationen med følgende betraktning:

OSS SURPOMPER I MELLOM

Fredning er ikke gøy når det dreier seg om den kjedelige, gamle bygningsarven fra mer enn 100 år tilbake. Skal det bli perler i champagnen og fart i arkitektstanden må det være samtidsarkitektur, sprudler riksantikvar Jørn Holme. Mener du annet er du surpomp, sier Holme i intervju på NRK Norgesglasset 05.10.2010. LES HELE BETRAKTNINGEN HER


18.10.2010
HULEBAKVEIEN 36 - EKSPERTUTTALELSE VELTER IKKE VERNESAKEN
At Fylkesrådmannen har fått ekspertuttalelse om Hulebakveien 36 velter ingen vernesak, mener leder Ragnar Kristensen i Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling. Tønsbergs Blad meldte sist lørdag at uttalelsen forelå. Fortidsminneforeningen har sett på uttalelsen og konkluderer at den registrerer det man må forvente å finne eller ikke finne i et uthus som minst skriver seg fra 1850 eller tidligere. Uttalelelsen rokker dermed ikke ved vernevurderingen av Hulebakveien 36. LES HELE SAKEN OG DOKUMENTENE HER

17.10.2010
STRÅLENDE KURSAVSLUTNING PÅ EIDSFOSS

1

I strålende søndagsvær ble kurset i vindusrestaurering avsluttet på Eidsfos hovedgård i dag. Fornøyde kursdeltagere mottok kursbevis av Hof kommunes ordfører Olav Bjørnli under lunsjen på hovedgården. En vakrere og mer historisk ramme rundt kurset kan man vanskelig tenke seg. Nydelige høstfarver og strålende solskinn bidro til å gjøre avslutningen svært vellykket. Også i år var kurset fulltegnet. LES HELE SAKEN HER

13.10.2010
LEDER I KLASSEKAMPEN: FORSTAND
Leder i Klassekampen påpeker at "altfor stor pengerikdom, kombinert med manglende forståelse for viktigheten av å verne og bringe videre det tidligere generasjoner har skapt, er uttrykk for en oppdrevet samtidshybris, der tråden til fortida kappes, og bevisstheten om at vi står i en lang linje - på våre forfedres skuldre - går tapt". LES HELE LEDEREN HER

12.10.2010
FORTIDSMINNEFORENINGEN KLAGER HULEBAKVEDTAK
Vedtaket om å tillate riving av et bevaringsverdig hus på Hulebakveien 36 på Tjøme blir nå klaget av Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling. Den nye rådmannen i Tjøme kommune har søkt om riving av det verneverdige huset og saken har vekket sterke følelser på Tjøme hvor vern av bygninger står svakt og mange frykter for utarming av lokalbefolkningens kulturhistorie. LES HELE SAKEN HER

11.10.2010
FULLTALLIG KURS PÅ EIDSFOSS
Sist lørdag var det kursoppstart på Eidsfos hovedgård.Også i år ble det kurs i restaurering av vinduer. Tolv kursdeltagere fulgte interessert med på kursleder Håkon Gøthesens undervisning om gamle vinduer. Teoretisk lærdom ble etterfulgt av praktiske øvelser hvor deltagerne tok ut vinduene som skal restaureres. LES HELE SAKEN HER

05.10.2010
BYGGESKANDALE PÅ LANGESTRAND
Enda en byggeskandale i Larvik, mener Fortidsminneforeningen om takoppløft på Langesgate 5 i jernverksbydelen Langestrand. Den bevaringsregulerte boligbarakken fra 1808 har fått to store og dystre takoppløft som tar knekken på den verneverdige fasaden, hevder Vestfoldavdelingen og ber Larvik kommune vurdere om det er mulig å kreve tilbakeføring. LES HELE SAKEN HER

05.10.2010
IKKE KOMPLISERT, MENER RIKSANTIKVAREN
Fortidsminneforeningens Trygve Bragstad målbærer oppfatningen til folk flest om at forvaltningssystemet er komplisert og trenger forenkling. Riksantikvarveteran Unni Grønn mener derimot at forvaltningsystemet fungerer godt. HØR NRK HER OG NÅ 01.10.2010 Spol deg litt frem i opptaket


L5

05.10.2010
VIL FREDE NYBYGG
Deler av Gardermoenterminalen, ny arkitektur og materialbruk er aktuelt for fredning som moderne norgesreklame, mener riksantikvar Jørn Holme og gir samtidig tilhengerne av å frede mer av den klassiske kulturarven passet påskrevet som "surpomper". HØR INNSLAGET I NRK NORGESGLASSET HER Velg Riksantikvaren om fredning i menyen til venstre eller spol frem


01.10.2010
FORTIDSMINNEFORENINGEN UTFORDRER RIKSANTIKVAREN
Østlands-Posten rapporterer fra Hammerdalen. Avdelingens leder går hardt ut mot Riksantikvarens forvaltning av det gamle jernverksområdet. Les oppslag i Østlands-Posten her

LYTT TIL INTERVJU PÅ NRK P2 MANDAG 4.10

LES SISTE FORTIDSVERN OM HAMMERDALEN: MILLIONSLUKET I LARVIK


27.09.2010
LÆR Å SETTE I STAND VINDUER - MELD DEG PÅ KURS
kk
Fremdeles har du sjansen til å være med på kurs i vindusrestaurering på Eidsfos hovedgård i oktober. Fortidsminneforeningen gjentar det vellykkede kurset med vindushåndverker Håkon Gøthesen som kursleder. Fremdeles er det noen få ledige plasser for interesserte som vil spare penger på å lære håndverket selv. LES MER OM KURSET HER


HU
Huset på Hulebak var opprinnelig bryggerhus på gården og tunet er svært fint bevart.

23.09.2010
TJØMEPOLITIKERE MÅ RIVE ALT
Vill vest i Tjøme kommune, mener Fortidsminneforeningen og vil klage vedtak om å gi ny rådmann rivetillatelse for verneverdig hus fra 1850. Planutvalget må rive fordi kommunen har gitt rivetillatelser før, mener planutvalgsmedlem og peker på at planutvalget ikke vil forskjellsbehandle rådmannen ved å si nei til riving. LES HELE SAKEN HER
23.09.2010
TVILSOM HAMMERDALENPLAN
Reguleringsforslaget for Hammerdalen ble lagt ut på høring i juni med høringsfrist 20 august. Forslaget har avstedkommet kritiske merknader fra Fortidsminneforeningen og forviklinger i Vestfold fylkeskommune. Mest oppsiktsvekkende er det at fylkesrådmannen brøt reglementet og sendte høringsuttalelelsen bak ryggen på poltikerne samtidig som riksantikvaren forholder seg taus. LES OM SAKEN HER

H5
H6
22.09.2010
UTFORDRER RIKSANTIKVAREN
HA
Her på den opprinnelige "Kullepladsen" hvor masovnen ble forsynt med kull og malm, planlegges riving og rekkehusbygging. Jernverkets mest sentrale plass er Hammerdalenprosjektets bakgård.
Riksantikvaren svikter nasjonalklenodiet Fritzøe Verk, mener Fortidsminneforeningen i Vestfold og utfordrer riksantikvar Jørn Holme med flengende kritikk av direktoratets håndtering av det gamle jernverksområdet i Larvik. LES HELE SAKEN HER


15.06.2010
OMSTRIDT REGULERINGSPLAN PÅ HØRING
Reguleringsforslaget for det gamle jernverksområdet Hammerdalen blir i dag lagt frem for planutvalget i Larvik til førstegangs behandling. Alt taler for at planutvalget vil beslutte å sende planforlaget ut på høring. LES PLANFORSLAGET HER


14.06.2010
VERNEPRIS TIL FATTIGHUSET
Eierne av fattighuset i Holmestrand mottok sist søndag Fortidsminneforeningens vernepris for fremragende restaurering. Styret i Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling besluttet å gi verneprisen for 2010 til Marie Olaussen og Geir Dyrnes..Ved denne tildelingen var det knapt nødvendig å formulere en begrunnelse. Resultatet av arbeidet deres står der til skue begrunnelse eller ikke, forteller avdelingens leder Ragnar Kristensen. Prisen ble delt ut i forbindelse med avdelingens medlemstur til Holmestrand. LES HELE SAKEN HER

V
14.06.2010
STRÅLENDE BYVANDRING I HOLMESTRAND
holmestr
Praktbygninger, Fattighus, portaler og pittoreske gateløp var noe av det som møtte oss under Vestfoldavdelingens byvandring i Holmestrand. Vi har alle stanget i kø forbi byen uten å vite hva Holmestrand har å by på, men denne søndagen åpenbarte Holmestrands hemmeligheter seg for en gruppe interesserte fra hele Vestfold. LES HELE SAKEN HER


08.06..2010
VELLYKKET REPRESENTANTSKAPSMØTE I BERGEN
rep
Representantskapet markerte motstand mot nedbygging av Nygårdsparken i Bergen med demonstrasjonstog og appell.
Fortidsminneforeningens representantskapsmøte, avholdt 5 juni i Bergen, lykkes i å skape bred enighet om foreningens eiendomspolitikk - et omstridt tema som til tider har vært gjenstand for opphetede diskusjoner. Enigheten om håndteringen av foreningens mange kulturhistoriske eiendommer baner vei for en konstruktiv satsning og fokusering på vernepolitikk. LES HELE SAKEN HER


08.06..2010
LEDER UTFORDRER RIKSANTIKVAREN
Vestfoldavdelingens leder utfordrer riksantikvar Jørn Holme til å fylle sitt nyskapte handlingsrom med gode kulturminnevedtak. Den nye riksantikvaren har skapt store forventninger gjennom mediautspill og fallhøyden er stor om ikke riksantikvaren innfrir med radikale vedtak som bringer kulturminnevernet fremover. Dette gjelder ikke minst håndteringen av gamle Fritzøe jernverk hvor Vestfoldavdelingen mener vernemyndighetene må ta skjeen i en annen hånd. LES LEDEREN HER


08.06..2010
SLOTTSFJELLMUSEET ÅPNER DØRENE
SLOTTS
Byggekomiteens leder Hans Hjerpekjønn til venstre og Tønsbergs ordfører Berg til Høyre.
Tidligere Vestfold fylkesmuseum, nå Slottsfjellmuseet IKS, åpnet torsdag 3.juni dørene etter en gjennomgripende ombygging. Vestfoldavdelingens leder var en av mange gratulanter som overrakte gode ord og blomster til det nyoppussede museets leder Håkon Livland. LES HELE SAKEN HER


08.06..2010
NYTT NUMMER AV VESTFOLDNYTT
Vestfoldavdelingens medlemsblad Vestfoldnytt er ute med nytt nummer. Her kan du lese og bli inspirert av etnolog og styremedlem Brit Seip Berggreens refleksjon om rene linjer og ubrutte flater. En morsom artikkel om Holmestrand fra 1868 er gjengitt i faksimile og ikke minst utfordrer lederen riksantikvaren til å fylle sitt nyskapte handlingsrom med gode vernevedtak. Ikke minst inviteres medlemmer og interesserte til sommertur i Holmestrand. Sommerarrangementet vil foregå søndag den 13.juni klokken 13.00 fra Holmestrand jernbanestasjon. LES VESTFOLD NYTT SOM PDF HER


VESTF
08.06..2010
BLI MED PÅ SOMMERTUR!
Både Vestfold og Telemark avdeling inviterer til sommerturer i juni. Medlemmer og interesserte inviteres på historiske vandringer i spennende omgivelser.


Vestfold avdeling inviterer til sommertur i historiske Holmestrand søndag den 13.juni klokken 13.00. At Holmestrand er en historisk by med mer å by på enn gamle E-18 har vel de fleste fått med seg. Men de færreste vet hvilke skatter byen faktisk rommer. Her er flotte portaler fra 17 og 1800-tall og godt bevarte bygningsmiljøer med stor aldersdybde. Søndag 13 juni kan du oppleve Holmestrands godt bevarte hemmeligheter sammen med avdelingens styre og Nordjarlsbergmuseene. LES MER HER

HER KAN DU LASTE NED INFO-PDF

Telemark avdeling inviterer til tur lørdag 12.juni med Ulefos som utgangspunkt. Det blir omvisning på Ulefos hovedgård og foredrag og omvisning i Romnes kirke, en av kirkene langs Telemarksvassdraget. Det blir anledning til å se kirkegården som inneholder unike gravminner. Anne Gravir-Klykken vil fremføre religiøse folketoner.Det blir servering og ganske sikkert en lærerik og hyggelig tur. LES MER HER

LAST NED PDF HER

 

26.04.2010
KULTURARV (VFK) LANSERER WEBSIDE FOR KULTURMINNEVERN
Vestfold Fylkeskommunes seksjon for kulturminnevern - Kulturarv - har publisert sin egen nettside for regionalt kulturminnevern. Resultatet er blitt spennende, fargerike og informative sider som bør glede alle kulturminneverninteresserte. LES HELE SAKEN HER
26.04.2010
NYTT BLAD FOR GAMLE HUS OG HAGER
I fjor høst kom bladet Gamle hus og hager på markedet som det første og eneste norske spesialbladet for godt bygningsvern. Bladet utkommer annen hver måned og sikter seg inn på et marked som hittil har vært dominert av kun svenske og danske bladutgivelser. Gamle hus og hager ser så langt ut til å være liv laga. LES HELE SAKEN HER

26.04.2010
ANMELDER BONDEBRYGGA-RIVING
Fortidsminneforeningen politianmelder grunneierne som rev Bondebrygga på Brunlanes natt til den 14 april. For noen dager siden leverte bryggebrukerne anmeldelse og saken har vekket sterke reaksjoner. For Fortidsminneforeningen er det viktig å reagere for å markere at kulturminner ikke bør rives etter eget forgodtbefinnende. LES HELE SAKEN HER


14.04.2010
BONDEBRYGGA REVET I NATT - BYGDA I SJOKK
Naboer og brukere våknet i dag opp til brukne påler og sammenraskede plankerester etter den bevaringsverdige og lokalhistorisk viktige brygga på Nalumstranda. LES HELE SAKEN HER


07.04.2010
VELLYKKET ÅRSMØTE
Vestfoldavdelingens årsmøte ble i år holdt på den gamle husmannsplassen Øvre Myra i Sandefjord. Flere medlemmer kunne nok ha funnet veien til Øvre Myra for å høre et spennende foredrag om livet mellom husene, men årsmøtesakene ble gjennomført og nytt styre valgt. LES HELE SAKEN HER


07.04.2010
MED RIKSANTIKVAREN I HAMMERDALEN
hamm
To dagers pilotsamling med hyllest til egen innsats i verdiskapingsprosjektene, tur i omstridte Hammerdalen med riksantikvar, ordfører og Treschow samt et aldri så lite kritisk blikk på utviklingen i Hammerdalen fra Vestfoldavdelingens leder var blant ingrediensene nettredaktør Bente Bjerknes dekket da hun som invitert presse besøkte verdiskapingsprosjektenes pilotsamling på spahotellet i Larvik. LES HELE SAKEN HER


14.03.2010
NYTT KURS I VINDUSRESTAURERING!
kurs
Det blir nytt kurs i vindusrestaurering på Eidsfos hovedgård. De som ikke fikk med seg fjorårets vellykkede og mer enn fulltallige kurs, har sjansen nå. Ikke bare kan du lære nyttig håndverk, men du vil også oppleve hyggelig og humørfylt samvær på et spennende sted nord i Vestfold fylke. På kurset møtes generasjonene, ung eller gammel, mann eller kvinne, proff eller amatør - alle er velkommen - men husk vi har bare tolv deltagerplasser. Kurset sponses også i år av Vestfold fylkeskommune slik at deltageravgiften blir overkommelig for de aller fleste. Og - det er mye penger å spare på å lære seg å sette i stand gamle vinduer selv. LES MER OM KURSET HER


14.03.2010
NYTT VESTFOLDNYTT
Bladet til Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling er kommet ut med nytt nummer. Årets første utgave handler stort sett om årsmøtet og inneholder årsmelding, regnskap og info om arrangementer. LES VESTFOLDNYTT HER14.03.2010
ÅRSMØTET 2010 I SANDEFJORD
Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling avholder sitt årsmøte 2010 på Øvre Myra i Sandefjord. Onsdag den 24 mars vil medlemmene velge nytt styre og tradisjonen tro blir det også i år foredrag. denne gangen er det etnolog og forfatter Åse Enerstvedt som skal fortelle om "Livet mellom husene" - om barn og lek i gamle dager. LES HELE SAKEN HER14.03.2010
FOREDRAG I STAVERN
Fortidsminneforeningen var i år invitert til å holde foredrag for Stavern vels årsmøte. Årsmøtet fant sted 8.mars på tradisjonsrike Hotell Wasilioff i Stavern. Etter at årsmøtesaker var gjennomført fortalte leder for Vestfoldavdelingen om foreningens historie og arbeidet for vern av kulturminner - ikke minst om utfordringer som venter verneengasjerte Staværinger. LES HELE SAKEN HER


14.03.2010
BER RIKSANTIKVAREN VURDERE FREDNING AV LINAAEGÅRDEN
linaae
Fortidsminneforeningen ber Riksantikvaren vurdere fredning av Linaaegården i Sandefjord etter at Vestfold fylkeskommune har bestemt seg for at fylkeskommunen ikke vil sette i gang fredningssak. Fortidsminneforeningen mener fylkeskommunens vurdering og begrunnelse egentlig kunne fått motsatt konklusjon og ber Riksantikvaren gå gjennom saken selv. LES HELE SAKEN HER


14.03.2010
SVELVIK BRYGGEPLANEN BØR JUSTERES
Forslaget til utbygging av Svelvik brygge bør justeres slik at gammel bebyggelse ikke mister kontakten med sjøen, mener Fortidsminneforeningen i høringsuttalelse til Svelvik kommune. LES HELE SAKEN HER


14.03.2010
VIL BEVARE GAMMEL EIENDOM I SKIRINGSALVEIEN
Skiringssalveien 170 er en fin eiendom i såkalt nasjonal stil fra ca 1900 som bør bevares, mener Fortidsminneforeningen som har skrevet til arkitekten og bedt om at det tas hensyn til villaen, uthus, gammel allè og hage. LES HELE SAKEN HER

18.01.2010
UTSETTELSE FOR VERDISKAPINGSPROSJEKTET

Ifølge planen skulle Hammerdalenprosjektet levert regnskap for 2009 og budsjett for 2010 til Riksantikvaren innen 15. januar. Riksantikvaren opplyser i dag at prosjektet har fått utsettelse til 1. februar. Vestfoldavdelingens nettside følger saken når nye opplysninger foreligger. Prosjektet har forøvrig endret teksten på sin ”sovende” webside. Frem til Hammerdalenreportasjen ble lagt ut på nett sist fredag het det at websiden skulle være i drift innen høsten 2009. Ny tidsplan er nå februar/mars 2010.


14.01.2010
LANGESTRAND UTEN VERN - BER RIKSANTIKVAREN FREDE

Fortidsminneforeningen ber Riksantikvaren frede sentrale deler av Langestrand i Larvik etter at Miljøverndepartementet før jul fastslo at bevaringsplanen ikke beskytter mot riving. Miljøverndepartementets vedtak innebærer at Planutvalget i Larvik kan vedta riving av bevaringsregulerte bygninger på Langestrand etter eget ønske. LES HELE SAKEN HER

14.01.2010
ØNSKER HJELP FRA FORTIDSMINNEFORENINGEN
Verdiskapingsprosjektet Hammerdalen ønsker at innbyggerne på Langestrand skal åpne lommeboken for å søke tilskudd fra Norsk kulturminnefond og har derfor bedt Fortidsminneforeningen om hjelp til å motivere lokalbefolkningen. Kulturminnefondet kan søkes av hvem som helst når som helst, men har satt av midler spesielt til Langestrand. LES HELE SAKEN HER

14.01.2010
HAMMERDALEN - VERDISKAPING
ELLER LUFTIGE VISJONER?
ny
Det pågående planarbeidet for Hammerdalen ser ut til å videreføre byplanens visjoner om urban utvikling i det gamle jernverksområdet. Etter et møte med planavdelingen i kommunen tegnet vi ut utkastet til reguleringsplan etter hukommelsen. Verdiskapingsprosjektet Hammerdalen er representert i plangruppen med Treschows konserndirektør. De rødmarkerte feltene er områder som ønskes bygget ut.

Møtereferater voktes som radioaktivt avfall og regnskapene består av store sekkeposter. Ingen har kunnet svare på hvor mye penger som er brukt, men det synes klart at Hammerdalenprosjektet så langt har hatt problemer med å bruke opp de bevilgede midler. Budsjettet for hele fireårsperioden lød i 2008 på drøyt 17 millioner kroner.Hva er nå dette prosjektet og hvem er med på dette? Hvem tok initiativet og hvem har ansvaret? Hva ønsket prosjektmakerne og hva har de faktisk oppnådd? Hvor mye penger er brukt? Bli med redaktør Bente Bjerknes på tur gjennom prestisjeprosjektet. LES HELE REPORTASJEN HER


03.01.2010
BER OM MODERAT UTBYGGING I SANDEFJORD
Sentrale områder ved Sandefjords sjøfront står foran utbygging og fornyelse. Det såkalte Carlsen-kvartalet og Bergata 5-7 planlegges bygget ut. De to plan og byggesakene ligger i tett naboskap og fordrer samhandling mener Fortidsminneforeningen i brev til utbygger og kommune. Fortidsminneforeningen ber om moderasjon i byggehøyder og viser til at begge prosjektene berører det fineste sammenhengende bevarte historiske området i Sandefjord. LES HELE SAKEN HER
hoyer

KLIKK PÅ DENNE LINKEN FOR Å SE NYHETER FRA 2009

______________________________________________________________________

Vestfoldavdelingens websider har som formål å formidle avdelingens arbeide for vern av viktige kulturminner og miljøer. Nyhetssiden presenterer kulturminnevernet i Vestfold med hovedfokus på Vestfoldavdelingens saker. Sakene på nyhetshovedsiden utarbeides ved egen journalistisk virksomhet. Vi bringer nyheter og informasjon om arbeidet med å bevare gamle hus og miljøer, restaurering, reguleringsplaner og regionale og kommunale forhold av interesse for kulturminnefeltet. Den redaksjonelle linjen er basert på Fortidsminneforeningens formål og skal holde seg til presseetiske normer og standarder slik de er uttrykt i Presseforbundets Vær varsom-plakat som du finner her.

Redaktør: Ragnar Kristensen(ansvar for redaksjonell linje, journalistikk)
Webansvarlig: Ragnar Kristensen, (juridisk og teknisk ansvar, journalistikk)
Webmedarbeider: Stein Idar Hagen (teknisk ansvar, journalistikk)

E-post til redaksjonen:


 

VESTFOLDNYTT